NỘI DUNG TÍCH HỢP GDBVMT + HCM + KNS + NL MÔN LỊCH SỬ – ĐỊA LÍ LỚP 5 - PHẦN ĐỊA LÍ

Bài 1: Việt Nam- Đất nước chúng ta Biết được tên một số đảo và quần đảo nước ta. Giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ đất nước. MT - Liên hệ. Bài 2: Địa hình và khoáng sản. Biết được một số khoáng sản chính của Việt Nam. - Vai trò của khoáng sản đối với đời sống con người. - Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác sử dụng khoáng sản hợp lý. MT - Bộ phận Bài 3: Khí hậu Nắm được ảnh hưởng của khí hậu đến đời sống và sản xuất. Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ rừng và sử dụng tiết kiệm nguồn nước để làm giảm thiệt hại do khí hậu gây ra. MT+ NL - Liên hệ.

pdf6 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 14772 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu NỘI DUNG TÍCH HỢP GDBVMT + HCM + KNS + NL MÔN LỊCH SỬ – ĐỊA LÍ LỚP 5 - PHẦN ĐỊA LÍ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 NỘI DUNG TÍCH HỢP GDBVMT + HCM + KNS + NL MÔN LỊCH SỬ – ĐỊA LÍ LỚP 5 - PHẦN ĐỊA LÍ BÀI MỤC TIÊU CẦN ĐẠT NỘI DUNG GD tích hợp TÍCH HỢP GIÁO DỤC MỨC ĐỘ Bài 1: Việt Nam- Đất nước chúng ta Biết được tên một số đảo và quần đảo nước ta. Giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ đất nước. MT - Liên hệ. Bài 2: Địa hình và khoáng sản. Biết được một số khoáng sản chính của Việt Nam. - Vai trò của khoáng sản đối với đời sống con người. - Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác sử dụng khoáng sản hợp lý. MT - Bộ phận Bài 3: Khí hậu Nắm được ảnh hưởng của khí hậu đến đời sống và sản xuất. Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ rừng và sử dụng tiết kiệm nguồn nước để làm giảm thiệt hại do khí hậu gây ra. MT+ NL - Liên hệ. Bài 5: Vùng biển nước ta Nêu được một số đặc điểm và vai trò của vùng biển nước ta. _ Chỉ trên bản đồ (lược đồ) vùng biển nước ta và một số điểm du lịch, bãi tắm biển nổi - Một số đặc điểm về môi trường BIỂN , tài nguyên thiên nhiên và việc khai thác tài nguyên thiên nhiên vùng biển nước ta. MT - Toàn phần 2 tiếng. _ HS khá, giỏi biết những thuận lợi và khó khăn của người dân vùng biển. _ Có ý thức về sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác biển một cách hợp lí. Bài 6: Đất và rừng -HS xác định được trên bản đồ vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên - Một số đặc điểm về môi trường, tài nguyên thiên nhiên và việc khai thác tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam. MT - Toàn phần Bài 8: Dân số nước ta + Nắm đặc điểm số dân và sự tăng dân số của Việt Nam. + Hiểu: nước ta có dân số đông, gia tăng dân số nhanh và nắm hậu quả do dân số tăng nhanh. + Sử dụng lược đồ, bảng số liệu để nhận biết đặc điểm số dân và sự tăng dân số của nước ta. + HS khá, giỏi nêu được những hậu quả do dân số tăng nhanh. + Ý thức về sự cần thiết của - Mối quan hệ giữa việc số dân đông, gia tang dân số với việc khai thác môi trường (sức ép của dân số đối với môi trường). MT - Bộ phận 3 việc sinh ít con trong một gia đình. Bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư + Nắm đặc điểm của các dân tộc và đặc điểm của sự phân bố dân cư ở nước ta. + HS khá, giỏi nêu được vì sao dân cư ở nước ta có sự phân bố không đồng đều giữa các vùng miền. + Trình bày 1 số đặc điểm về dân tộc, mật độ dân số và sự phân bố dân cư. + Có ý thức tôn trọng, đoàn kết với các dân tộc. - Mối quan hệ giữa việc số dân đông, gia tăng dân số với việc khai thác môi trường (sức ép của dân số đối với môi trường). MT - Bộ phận Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ -Nắm vị trí, đặc điểm, hình dạng, địa hình, diện tích , sông ngòi, vai trò hệ thống đê ven sông. -Ý thức bảo vệ đê đều, kênh mương. MT - Bộ phận Bài 12: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ -Biết được người dân ĐBBB chủ yếu là người kinh.-Yêu quý tôn trọng các đặc trưng truyền thống của dân tộc ở ĐBBB. HCM+MT - Bộ phận 4 Bài 13:Hoạt động sản xuất của người dân ở ĐBBB -Nắm được đặc điểm tiêu biểu của hoạt động trồng trọt và chăn nuôi , quá trình sản xuất lúa gạo của người dân ở Đ BBB.- Trân trọng kết quả lao động. HCM+MT - Bộ phận Bài 14:Giao thông vận tải. - Nêu được các loại hình giao thông và các phương tiện giao thông. - Vai trò của đường bộ và phương tiện ôtô . - Đặc điểm phân bố đường giao thông, xác định trên lược đồ. - Ý thức và chấp hành luật giao thông , bảo vệ đường giao thông. Tham gia giao thông và bảo vệ môi trường. - Nâng cấp , mở rộng đường giao thông. Cải tạo , thay mới các phương tiện giao thông cũ kĩ =>Tiết kiệm năng lượng, không gây tiếng ồn, không khói, bụi. MT+NL - Bộ phận. Bài 17, 18: Châu Á -Nêu được tên các châu lục và các đại dương.- Đặc điểm địa lí tự nhiên của châu Á.- Nêu được đặc điểm dân cư và sự phân bố dân cư, mốt số hoạt động của người dân châu Á.- Ý thức xây dựng và bảo vệ môi trường - Dân số đông nhất các châu lục(3875 triệu người) phân bố không đồng đều.- Nhu cầu sinh hoạt cao , môi trường không đủ đáp ứng=> khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi=> môi trường ô MT+NL - Bộ phận. 5 nhiễm….. Bài 19, 20: Các nước láng giềng của Việt Nam -Nhận biết được đặc điểm dân cư và hoạt động kinh tế chủ yếu của các nước láng giềng Việt Nam; Trung Quốc. -Mối quan hệ giữa việc số dân đông, gia tăng dân số với việc khai thác môi trường.-Dân số tăng nhanh ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động kinh tế, khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên. MT - Bộ phận Bài 21: Một số nước ở Châu Âu. -Nhận biết được đặc điểm dân cư và hoạt động kinh tế chủ yếu và người dân châu Âu. -Mối quan hệ giữa việc dân số với việc khai thác môi trường, hoạt động kinh tế, khai thác nguồn tài nguyên. MT - Liên hệ. Bài 23: Châu Phi -HS xác định được trên bản đồ vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi. - Thấy được mối quan hệ giữa vị trí địa lí với khí hậu, giữa khí hậu với tực vật, động vật, động vật của châu Phi. Sử dụng có kế hoạch, không khai thác triệt để và biết sử dụng tiết kiệm. -Yêu quý và bảo vệ động thực vật qúy hiếm MT+NL - Liên hệ. Bài24:Châu Phi (tt) -Đặc điểm về dân cư của người dân Châu Phi. - Đặc điểm văn hoá kiến trúc Ai Cập Gỉam tỉ lệ sinh, nâng cao dân trí; khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí; xử lí chất thải công MT - Bộ phận 6 nghiệp.- Bảo vệ vẻ đẹp của các công trình kiến trúc cổ -Nắm được việc dân số đông, tỉ lệ gia tăng dân số cao, dân trí thấp chất lượng cuộc sống thấp. - Nâng cao chất lượng cuộc sống với việc khai thác môi trường - Bài 25: Châu Mĩ - Đặc điểm khí hậu, vai trò quan trọng của rừng rậm nhiệt đới A-ma-dôn. MT - Liên hệ. -Bài 26: Châu Mĩ (tt) Dân trí cao, tỉ lệ gia tăng dân số thấp, chất lượng cuộc sống cao. Dân trí cao, khai thác môi trường hợp lí, chất lượng cuộc sống cao. MT - Liên hệ. Bài 27:Châu Đại Dương & châu Nam Cực - Hậu quả của việc khai thác, sự cố trong quá trình khai thác vận chuyển tài nguyên biển. Khai thác tài nguyên biển hợp lí. MT - Liên hệ. Bài 28: Các đại dương trên thế giới - Hậu quả của việc khai thác, sự cố trong quá trình khai thác vận chuyển tài nguyên biển. Khai thác tài nguyên biển hợp lí. MT - Liên hệ.