Biểu cam kết thuế hàng phi nông sản trong WTO

Như đã quy định tại đoạn 528 của Báo cáo của Ban công tác vềviệc gia nhập WTO của Việt Nam (WT/ACC/VNM/48), Biểu cam kết cụthểvềdịch vụdưới đây là kết quả đàm phán giữa Cộng hoà Xã hội chủnghĩa Việt Nam với các Thành viên WTO và là Phụlục của Nghị định thưgia nhập của Cộng hoà Xã hội chủnghĩa Việt Nam.

pdf622 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2165 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Biểu cam kết thuế hàng phi nông sản trong WTO, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên