Bối cảnh lịch sử, sự ra đời và hoạt động của chính quyển cách mạng ở vùng căn cứ địa cách mạng miền núi Khánh Hòa (1954-1975)

Tóm tắt: Bài viết đề cập bối cảnh lịch sử, sự ra đời và và hoạt động của chính quyền cách mạng ở vùng căn cứ địa cách mạng miền núi tỉnh Khánh Hòa trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sự ra đời và hoạt động của chính quyền cách mạng ở vùng căn cứ đóng vai trò quan trọng trong sự chỉ đạo, điều hành cuộc kháng chiến, huy động nhân tài, vật lực phục vụ kháng chiến và bảo vệ căn cứ, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ ở tỉnh Khánh Hòa và đấu tranh thống nhất đất nước.

pdf4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bối cảnh lịch sử, sự ra đời và hoạt động của chính quyển cách mạng ở vùng căn cứ địa cách mạng miền núi Khánh Hòa (1954-1975), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan