Các dạng bài tập amino axit

Câu 1: Cho các loại hợp chất: amonoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của aminoaxit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NAOH và đều tác dụng được với dung dịch HCL là A. X, Y, Z, T B. X, Y, T C. X, Y, Z D. Y, Z,T

pdf19 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2964 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các dạng bài tập amino axit, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan