Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 4

Một cửa van AB hình vuông (cạnh bằng a=1,2m) có thể quay quanh bản lề đi qua B, hợp với phương ngang một góc =60o. Phía trái cửa van là chất lỏng có trọng lượng riêng =9000N/m3, áp suất trên mặt thoáng của chất lỏng có giá trị tuyệt đối là 1,42at. Điểm A ngập sâu trong chất lỏng h=0,6m.

doc2 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1443 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỘI ĐỒNG THI KHOA KHCB BỘ MÔN CƠ HỌC Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 4 - Thời gian làm bài: 70 phút Trưởng Bộ môn ký duyệt Ghi chú: Sinh viên không được: sử dụng tài liệu; viết vẽ vào đề thi. Đề thi phải nộp cùng bài thi. ( Các kết quả làm tròn đến 3 số sau dấu phẩy) Đáp án Câu 1: (5điểm) po A B a h C D P Một cửa van AB hình vuông (cạnh bằng a=1,2m) có thể quay quanh bản lề đi qua B, hợp với phương ngang một góc a=60o. Phía trái cửa van là chất lỏng có trọng lượng riêng g=9000N/m3, áp suất trên mặt thoáng của chất lỏng có giá trị tuyệt đối là 1,42at. Điểm A ngập sâu trong chất lỏng h=0,6m. 1/ Tìm áp lực dư chất lỏng tác dụng vào cửa van AB? (3 điểm) Trị số: P =(po+g hC).w pod=0,42 at=41202 N/m2 g =9000 N/m3 hC=h+(a/2).sina = 1,12m w=a2 = 1,44 m2. P=73846,08 N Điểm đặt: yC=hc/sina=1,293 (m) JC=a2/12=0,1728 ( m4) yD=1,311 (m) 2/ Tìm lực tối thiểu đặt thẳng góc tại A để giữ cửa van ở vị trí cân bằng như hình vẽ? Bỏ qua trọng lượng cửa van và ma sát tại bản lề ở B. (2điểm) P.BD-F.AB=0 BD=(h/sina) +a – yD=0,582 (m) AB=a=1,2 (m) F=35815,3 (N) Câu 2: (5 điểm) Một bơm B được dùng để đưa chất lỏng (tỷ trọng d=0,9) lên bể chứa theo 3 ống nối tiếp nhau. Mặt thoáng bể cao so với trục bơm 1 độ cao là H= 20m. Cho các thông sô đường ống như sau: d1= 20mm; d2=40mm; d3=30mm; l1=8m; l2=12m; l3=25m. Hệ số cản ma sát l1=l2=l3=0,04. Hệ số tổn thất cục bộ tại cửa uốn và đột thu (ứng với vận tốc sau tổn thất); tại khóa . Lấy g=9,81m/s2; hệ số hiệu chỉnh động năng a=1,1. Mặt thoáng bể chứa hở ra ngoài khí trời. 1/ Bơm cấp cho chất lỏng một cột áp dư Hb = 24m. Tìm lưu lượng chảy trong hệ thống trên? (3 điểm) Viết phương trình Bernoulli cho đoạn dòng chảy đi từ bơm đến mặt thoáng bể chứa: A-A đến B-B: 0 + Hb + =H + 0 + 0 + hwA-B MÆt kh¸c: = 395,8 VËy: Hb + =H + hwA-B 24 + 1,1.16.=20+ 395,8 378,2 =4 v2=0,455 m/s Ta cã: Q = = 0,571 (l/s) 2/ Vẽ đường năng, đường đo áp của hệ thống trên? H d1 d3 pa d2 K B (2điểm)