Các khái niệm cơ bản về Polymer

Polymer là các hổn hợp mà các phân tử được tạo thành từ một số lượng lớn các nhóm nguyên tử nối với nhau bằng các liên kêt hóa học tạo thành một dãy dài. Có thể định nghĩa Polymer theo một cách rộng hơn như sau: Polymer là những hợp chất mà các tính chất vật lý của nó chỉ thay đổi chút ít trong khi đại phân tử tiếp tục tăng.

pdf114 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 4136 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các khái niệm cơ bản về Polymer, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên