Các lý thuyết chính về phát triển và tăng trưởng kinh tế

(Bản scan) Tăng trưởng gần đây Sau năm 1820 Dân số thế giới: 5 lần Sản lượng lương thực: 40 lần Sản lượng lương thực đầu người: 8 lần Tăng trưởng chậm lại từ sau 1973, nhanh hơn vào những năm 1990 và...

pdf45 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2268 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các lý thuyết chính về phát triển và tăng trưởng kinh tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên