Các quan điểm phụ thuộc

Bối cảnh lịch sử Cũng như các trường học hiện đại, có thể nói để kiểm tra được sự phát triển từ các đặc điểm của các quốc gia thống nhất và các nước phương Tây khác, trường học phần phụ thuộc có thể được nói với sự phát triển dạng(phép chiếu) từ một viễn cảnh thế giới thứ ba.Theo Strom-Blom và Hettne (1984) , các trường phụ thuộc đại diện cho "những tiếng nói từ ngoại vi" mà có thể tác động mạnh mẽ và làm lung lay ngôi vị độc tôn của trường hiện đại hóa Mỹ bấy giờ. Trường phái sự phụ thuộc đầu tiên xuất hiện ở Mỹ Latinh như là một phản ứng để việc phá sản của các chương trình của Ủy ban Kinh tế của Liên Hợp Quốc cho châu Mỹ La tinh (ECLA) vào những năm 1960 (Boden-heimer 1970a; Dos Santos 1973). Nhiều chế độ dân tuý ở Mỹ La tinh đã cố gắng trong chiến lược phát triển của ECLA bảo hộ và công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu thông qua trong thập kỷ 50, và nhiều nhà nghiên cứu Mỹ Latinh đã hy vọng cho một xu hướng tăng trưởng kinh tế, phúc lợi, và dân chủ. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, sự mở rộng về kinh tế trong những năm 50 đã chuyển thành trì trệ kinh tế. Trong những năm 60, Mỹ Latinh đã bị cản trở phát triển bởi nạn thất nghiệp, lạm phát, mất giá tiền tệ, suy giảm về thương mại, và các vấn đề kinh tế khác. Sự sụp đổ của chế độ phổ biến và thành lập các chế độ đàn áp quân sự và độc đoán đã kéo theo các cuộc biểu tình diến ra rất phổ biến. Không cần phải nói, nhiều nhà nghiên cứu Mỹ Latinh đã thất vọng. Họ thất vọng với chương trình hiện đại hóa của ECLA và trường hiện đại hóa của Mỹ đã không thể giải thích được tình trạng trì trệ kinh tế, đàn áp chính trị, và khoảng cách ngày càng lớn giữa các nước giàu và người nghèo. Trường phụ thuộc cũng là một hệ quả sinh ra từ cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa Mác chính thống trong tiếng Latin Ameica trong thập niên 60. Từ một quan điểm cộng sản chính thống, các nước Mỹ La tinh đã phải trải qua các giai đoạn của cuộc cách mạng "tư sản" công nghiệp. Tuy nhiên, cuộc Cách mạng Trung Quốc năm 1949 và cuộc Cách mạng Cuba trong cuối những năm 1950 cho thấy các nước thế giới thứ ba có thể bỏ qua các giai đoạn của cách mạng tư sản. Bị thu hút nhiều bởi các mô hình phát triển của Trung Quốc và Cuba, nhiều nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Latin đã tự hỏi liệu các quốc gia riêng của họ cũng có thể vào các giai đoạn của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

doc12 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1258 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các quan điểm phụ thuộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các quan điểm phụ thuộc I, Bối cảnh lịch sử Cũng như các trường học hiện đại, có thể nói để kiểm tra được sự phát triển từ các đặc điểm của các quốc gia thống nhất và các nước phương Tây khác, trường học phần phụ thuộc có thể được nói với sự phát triển dạng(phép chiếu) từ một viễn cảnh thế giới thứ ba.Theo Strom-Blom và Hettne (1984) , các trường phụ thuộc đại diện cho "những tiếng nói từ ngoại vi" mà có thể tác động mạnh mẽ và làm lung lay ngôi vị độc tôn của trường hiện đại hóa Mỹ bấy giờ. Trường phái sự phụ thuộc đầu tiên xuất hiện ở Mỹ Latinh như là một phản ứng để việc phá sản của các chương trình của Ủy ban Kinh tế của Liên Hợp Quốc cho châu Mỹ La tinh (ECLA) vào những năm 1960 (Boden-heimer 1970a; Dos Santos 1973). Nhiều chế độ dân tuý ở Mỹ La tinh đã cố gắng trong chiến lược phát triển của ECLA bảo hộ và công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu thông qua trong thập kỷ 50, và nhiều nhà nghiên cứu Mỹ Latinh đã hy vọng cho một xu hướng tăng trưởng kinh tế, phúc lợi, và dân chủ. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, sự mở rộng về kinh tế trong những năm 50 đã chuyển thành trì trệ kinh tế. Trong những năm 60, Mỹ Latinh đã bị cản trở phát triển bởi nạn thất nghiệp, lạm phát, mất giá tiền tệ, suy giảm về thương mại, và các vấn đề kinh tế khác. Sự sụp đổ của chế độ phổ biến và thành lập các chế độ đàn áp quân sự và độc đoán đã kéo theo các cuộc biểu tình diến ra rất phổ biến. Không cần phải nói, nhiều nhà nghiên cứu Mỹ Latinh đã thất vọng. Họ thất vọng với chương trình hiện đại hóa của ECLA và trường hiện đại hóa của Mỹ đã không thể giải thích được tình trạng trì trệ kinh tế, đàn áp chính trị, và khoảng cách ngày càng lớn giữa các nước giàu và người nghèo. Trường phụ thuộc cũng là một hệ quả sinh ra từ cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa Mác chính thống trong tiếng Latin Ameica trong thập niên 60. Từ một quan điểm cộng sản chính thống, các nước Mỹ La tinh đã phải trải qua các giai đoạn của cuộc cách mạng "tư sản" công nghiệp. Tuy nhiên, cuộc Cách mạng Trung Quốc năm 1949 và cuộc Cách mạng Cuba trong cuối những năm 1950 cho thấy các nước thế giới thứ ba có thể bỏ qua các giai đoạn của cách mạng tư sản. Bị thu hút nhiều bởi các mô hình phát triển của Trung Quốc và Cuba, nhiều nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Latin đã tự hỏi liệu các quốc gia riêng của họ cũng có thể vào các giai đoạn của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trường phái sự phụ thuộc bắt nguồn từ châu mỹ la tinh sau đó đã nhanh chóng lây lan đến Bắc Mỹ. Andre Gunder Frank , người đã nảy ra ý tưởng này ở mỹ Latinh trong những tháng đầu năm 1960, là phương tiện phổ biến những ý tưởng của trường sự phụ thuộc vào thế giới nói tiếng Anh.Trong thực tế, bên ngoài Châu Mỹ Latinh, các trường sự phụ thuộc đã được khẳng định bởi Fank và sự đánh giá của các tạp chí mỹ hàng tháng, đó là một đóng góp thường xuyên của Frank. Trường sự phụ thuộc đã được chào đón nồng nhiệt tại Hoa thống nhất trong cuối thập niên 60 bởi nó đã gây đc tiếng vang và chiếm đc tình cảm và sự ủng hộ của những nhà nghiên cứu trẻ tuổi trong các cuộc nổi dậy,chống chiến tranh biểu tình, hoạt động giải phóng phụ nữ và cuộc nổi loạn khu ổ chuột trong thời gian đó.theo cách nói của Chirot (1981, p.259-260): Sự thất bại của Mỹ ở Việt nam cùng với sự bùng nổ những rắc rối lớn về chủng tộc trong giữa thập niên 60, tiếp theo là lạm phát mãn tính, sự mất giá của đồng đo la mỹ và sự suy giảm chung về sự tự tin của mỹ vào đầu năm 1970, kết thúc việc kết án về đạo đức mà lý thuyết hiện đại hóa đã nêu ra trên cơ sở đó. Một dạng mới của lý thuyết đã trở thành phổ biến trong xã hội học trẻ tuổi, một trong số đo đã đảo ngược tất cả các tiên đề cũ. Mỹ đã trở thành một hình mẫu của cái ác, và chủ nghĩa tư bản, vốn đã được xem là nguyên nhân của tiến bộ xã hội, giờ lại trở thành một khai phá nham hiểm và đại lý chính của đói nghèo ở hầu hết trên thế giới. Chủ nghĩa đế quốc, không lạc hậu và thiếu tính hiện đại là kẻ thù mới Đang nổi lên từ các bối cảnh lịch sử của những năm 1960, các trường phụ thuộc ra đời như một phản ứng với sự thất bại của chương trình ECLA, cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa Mác chính thống, và sự suy giảm của trường hiện đại hóa tại Hoa Kỳ. Phần sau đây cung cấp một đánh giá ngắn gọn về các chương trình ECLA và các lý thuyết Mác-xít như là nền tảng cho các cuộc thảo luận về các quan điểm phụ thuộc CÁC DI SẢN TRÍ TUỆ. Việc xây dựng một trường học Mỹ Latin phát triển rõ ràng là mật thiết liên quan đến việc ECLA. Trong những gì được gọi là "Tuyên Ngôn ECLA," Prebisch (1950), người đứng đầu ECLA, đã chỉ trích các lược đồ đã lỗi thời của sự phân chia lao động quốc tế. Theo lược đồ này, Mỹ Latinh đã được yêu cầu để sản xuất thực phẩm và nguyên liệu cho các trung tâm công nghiệp lớn, và bù lại, Mỹ Latinh sẽ nhận được hàng công nghiệp từ các trung tâm này. Đó là tranh của Prebisch rằng đề án này là nguồn gốc của các vấn đề phát triển của châu Mỹ Latinh. Sự phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thực phẩm và nguyên liệu không những sẽ dẫn đến sự suy thoái thương mại của châu Mỹ La tinh, mà hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến tích lũy vốn trong nước. Prebisch, cha đẻ của chiến lược phát triển châu Mỹ La tinh đã kêu gọi các bộ phận quốc tế một mặt của lao động sẽ được dừng lại, và đối với châu Mỹ Latinh phải trải qua công nghiệp hóa: Quá trình công nghiệp đã được đẩy mạnh bởi sự thay thế của một phần lớn hàng nhập khẩu hiện hành của sản xuất trong nước.Ban đầu, các ngành công nghiệp trong nước đã được bảo vệ khỏi cạnh tranh nước ngoài bởi mức thuế và các biện pháp hỗ trợ khác, nhưng một khi khả năng cạnh tranh của họ đã được cải thiện, các doanh nghiệp trong nước sẽ có thể tự mình quản lý. Việc sản xuất nguyên liệu sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Mỹ Latinh. Thu nhập thu được từ xuất khẩu nguyên liệu nên được sử dụng để trả cho hàng hoá vốn nhập khẩu, và do đó giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.Chính phủ cần chủ động tham gia làm điều phối viên của chương trình công nghiệp hóa. Tăng cường sự tham gia của chính phủ là cần thiết để phá vỡ chuỗi tình trạng kém phát triển (Blomstrom và 1984 Hettne, p.41-42) Ban đầu, chiến lược ECLA nhận được thái độ rất thờ ơ của chính phủ các nước Mỹ Latinh trong những năm 50. Điều này giải thích tại sao các ECLA không thể thúc đẩy các biện pháp cấp tiến như cải cách ruộng đất. Trong thực tế, đổi cơ cấu chưa bao giờ được đặt cao trên danh sách ưu tiên của sự thay đổi cần thiết. Đến một mức độ nhất định, chiến lược ECLA có thể được đánh giá quá lạc quan. Nó giả định rằng các đặc tính khác nhau của một xã hội kém phát triển sẽ tự động biến mất trong quá trình công nghiệp có nghĩa là công nghiệp hóa sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả các vấn đề của phát triển.Thật không may, chương trình ECLA đã không thành công bởi kinh tế trì trệ và các vấn đề chính trị nổi lên trong những năm 60. Như Blomstrom và Hettne (1984, p.45) giải thích, những thiếu sót của chính sách thay thế nhập khẩu rất rõ ràng. Sức mua được giới hạn trong một số tầng lớp xã hội, và thị trường trong nước cho thấy không có xu hướng mở rộng sau khi nhu cầu của nó đã được hoàn thành. Các phụ thuộc nhập khẩu chỉ đơn giản là chuyển từ hàng hoá tiêu thụ hàng hóa vốn. Hàng hoá xuất khẩu truyền thống đã bị lãng quên trong Frenzy chung của công nghiệp hóa, kết quả là cấp tính cân bằng của các vấn đề thanh toán ở một nước khác. Các oplimiem tăng trưởng thay đổi sâu vào trầm cảm Sự thất bại của chương trình ECLA vừa phải nhắc nhở các trường phụ thuộc vào đề xuất một chương trình triệt để hơn, như sẽ được nhìn thấy trong phần kế tiếp Neo-chủ nghĩa Mác. Một lý thuyết truyền thống mà các trường phụ thuộc đã thu hút được neo-Marxism. thành công của cuộc cách mạng Trung Quốc và Cuba đã giúp để truyền bá một hình thức mới của chủ nghĩa Mác vào trường Đại học Mỹ Latinh, tạo ra thế hệ cực đoan mà các thành viên mô tả mình là "tân chủ nghĩa Mác" . Theo Foster-Carter (1973), tân Marxsist khác với chủ nghĩa Mác chính thống ở các khía cạnh sau đây: (1), trong khi chủ nghĩa Mác chính thống thấy chủ nghĩa đế quốc trong quan điểm của một "trung tâm của" như giai đoạn của chủ nghĩa tư bản độc quyền ở Tây Âu, tân chủ nghĩa Mác thấy chủ nghĩa đế quốc từ các điểm "ngoại vi" quan điểm, tập trung vào các cáo trạng của chủ nghĩa đế quốc về phát triển Thế giới thứ ba. (2) chính thống chủ nghĩa Mác có xu hướng ủng hộ chiến lược của hai giai đoạn cách mạng. Một cuộc cách mạng tư sản đã diễn ra trước khi một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa xảy ra. Vì hầu hết các nước thế giới thứ ba là lạc hậu, chủ nghĩa Mác chính thống đặt nhiều hy vọng cho giai cấp tư sản tiến bộ để thực hiện giai đoạn hiện nay của cuộc cách mạng tư sản. Neo-Marxsist, mặt khác, tin rằng tình hình hiện nay trong thế giới thứ ba là chín muồi cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Họ muốn có cuộc cách mạng hiện nay. Họ cảm nhận được giai cấp tư sản giống như việc tạo ra các công cụ của chủ nghĩa đế quốc, không có khả năng hoàn thành vai trò của mình như là người giải phóng lực lượng sản xuất. (3) Nếu xảy ra cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác chính thống muốn được thúc đẩy bởi các giai cấp vô sản công nghiệp ở các thành phố, trong khi tân chủ nghĩa Mác được thu hút vào các con đường của cách mạng xã hội chủ nghĩa được thực hiện bởi Trung Quốc và Cuba. Neo-Chủ nghĩa Mác nhiều hy vọng cho khả năng cách mạng của nông dân ở nông thôn, và chiến tranh du kích của quân đội nhân dân là chiến lược mà họ theo đuổi của cách mạng. Như sẽ thấy trong các cuộc thảo luận sau đây, truyền thống này của tân chủ nghĩa Mác đã cung cấp nhiều khái niệm quan trọng cho những lời chỉ trích của các trường phụ thuộc của chương trình cả hai ECLA và nhà trường hiện đại hóa trong giữa thập niên 1960. FRANK PHÁT TRIỂN tình trạng kém phát triển . Trước khi trình bày các khái niệm về trạng kém phát triển và mô hình đô thị vệ tinh của, Frank điều hành (1967,1969) bắt đầu với một sự phê phán của trường hiện đại hóa. Theo Frank, hầu hết các loại lý thuyết và chính sách phát triển các trường hiện đại đã được đúc rút hoàn toàn từ kinh nghiệm lịch sử của châu Âu và Bắc Mỹ cao cấp các nước tư bản. Mức độ này, các loại này về lý thuyết phương Tây không thể hướng dẫn sự hiểu biết của chúng tôi trong những vấn đề phải đối mặt với thế giới thứ ba quốc gia. Thứ nhất, hiện đại hóa trường học là thiếu bởi vì nó cung cấp một lời giải thích "nội bộ" của việc phát triển thế giới thứ ba. Trường hiện đại hóa giả định rằng có cái gì đó không đúng bên trong các nước thế giới thứ ba, chẳng hạn như văn hóa truyền thống, sự quá đông, đầu tư ít, hoặc thiếu động lực thành tích, và đây là lý do tại sao các nước thế giới thứ ba là lạc hậu, trì trệ. Ngoài ra, bằng cách bỏ qua lịch sử của quốc gia thứ ba thế giới, trường hiện đại hóa giả định rằng các nước này đang ở giai đoạn đầu phát triển theo kinh nghiệm của các nước phương tây, và do đó họ cần phải nhìn sang các nước phương Tây như là cố vấn và thực hiện theo phương Tây con đường phát triển trong nước để tiếp cận hiện đại. Theo Frank, các nước thế giới thứ ba không bao giờ có thể đi theo con đường của phương Tây bởi vì họ có những kinh nghiệm mà các nước phương Tây đã không có. Để đưa vào chủ nghĩa thực dân rõ ràng, một số nước phương Tây đã không có kinh nghiệm, trong khi hầu hết các nước thế giới thứ ba là thuộc địa cũ của các nước phương Tây. Điều đó là kỳ lạ, trường hiện đại hóa hiếm khi bàn về các yếu tố của chủ nghĩa thực dân một cách chi tiết,họ cho rằng nhiều nước thế giới thứ ba đã được các thuộc địa dạy thêm cho những bài học suốt hơn một thế kỷ. Với các kinh nghiệm đã có thực dân đã hoàn toàn tái cơ cấu các nước thứ ba thế giới và đã quyết liệt thay đổi đường đi của họ phát triển. Trong phản ứng với những lời giải thích "nội bộ" của trường hiện đại hóa. Frank cung cấp một lời giải thích "bên ngoài" cho sự phát triển của Thế giới thứ ba. Theo Frank, sự lạc hậu các nước thứ ba thế giới không thể được giải thích bằng của chế độ phong kiến ​​hoặc truyền thống thuyết. Trong thực tế, rất sai lầm khi mô tả thế giới thứ ba quốc gia là "nguyên thủy", "phong kiến", hay "truyền thống", bởi vì nhiều quốc gia - chẳng hạn như Trung Quốc và Ấn Độ - đã phát triển khá rực rỡ trước khi họ gặp chủ nghĩa thực dân trong thế kỷ thứ mười tám. Thay vào đó, các kinh nghiệm lịch sử của chủ nghĩa thực dân và thống trị nước ngoài đã dành nhiều sự phát triển của thế giới "cao cấp" thứ ba có thể hướng tới, buộc họ phải di chuyển dọc theo con đường của sự lạc hậu kinh tế đang cố gắng để nắm bắt được kinh nghiệm lịch sử của thế giới thoái hóa các nước thứ ba, Frank xây dựng các khái niệm về "sự phát triển kém phát triển" để biểu thị rằng trạng kém phát triển không phải là một điều kiện tự nhiên nhưng được tạo ra bởi vật một lịch sử lâu dài của sự thống trị thuộc địa ở các nước thế giới thứ ba. Ngoài ra, Frank đã xây dựng một mô hình "đô thị - vệ tinh" để giải thích làm thế nào các cơ chế làm việc kém phát triển. Đô thị này - mối quan hệ vệ tinh có nguồn gốc từ thời kỳ thuộc địa, khi được ghép vào thành phố mới trong thế giới thứ ba với mục đích tạo thuận lợi cho sự dư thừa kinh tế chuyển sang các nước phương Tây. Theo Frank, các thành phố quốc gia sau đó trở thành vệ tinh của các đô thị phương Tây. Đây là mối quan hệ đô thị -vệ tinh, tuy nhiên, không giới hạn cấp độ quốc tế - nó thâm nhập vào khu vực và địa phương của các nước thế giới thứ ba là tốt. Vì vậy, cũng giống như các thành phố quốc gia đã trở thành vệ tinh của các đô thị phương Tây đối với các thành phố thuộc tỉnh, do đó có thành phố trực thuộc địa phương cũng giống như các vệ tinh xung quanh chúng. Một chuỗi toàn bộ các chòm sao của đô thị và vệ tinh được thành lập để trích xuất thặng dư kinh tế (theo các hình thức nguyên liệu, khoáng sản, hàng hóa, lợi nhuận) từ ba ngôi làng thế giới đến thủ đô của địa phương, đến các thành phố của các nước phương Tây. Frank cho rằng quốc gia này chuyển thặng dư kinh tế đã sản xuất kém phát triển ở các nước thế giới thứ ba và phát triển ở các nước phương Tây. Nói cách khác, quá trình lịch sử mà tạo ra sự phát triển trong các đô thị lớn của phương Tây cũng đồng thời tạo ra trạng kém phát triển trong các vệ tinh thứ ba thế giới. Trên cơ sở đô thị này - mô hình vệ tinh, Frank đã đề xuất một vài giả thuyết thú vị về thế giới thứ ba phát triển: Nghe Đọc ngữ âm • Giả thuyết 1: tương phản với sự phát triển của các đô thị trên thế giới, không có gì là một vệ tinh, sự phát triển của quốc gia và các đô thị lớn cấp dưới bị hạn chế bởi tình trạng vệ tinh của họ. Ví dụ, mặc dù Paulo đã bắt đầu xây dựng một mô hình công nghiệp, Frank không tin rằng Brazil có thể thoát ra khỏi chu trình phát triển vệ tinh, được đặc trưng bởi sự phát triển công nghiệp không tự chủ và không đạt yêu cầu. • Giả thuyết 2: các vệ tinh của kinh nghiệm phát triển kinh tế của họ sẽ lớn nhất khi mối quan hệ của họ với các đô thị là yếu nhất. Frank quan sát thấy rằng châu Mỹ Latinh có kinh nghiệm đánh dấu công nghiệp tự chủ trong quá trình cách ly tạm thời gây ra bởi cuộc khủng hoảng của Thế chiến I và do trầm cảm ở các đô thị trên thế giới trong những năm 30. • Giả thuyết 3: khi đô thị phục hồi từ cuộc khủng hoảng và tái thiết lập quan hệ thương mại và đầu tư mà sau đó lại kết hợp đầy đủ các vệ tinh vào hệ thống, sự nghiệp công nghiệp trước đây của các khu vực này đã nghẹt thở. Frank chỉ ra ngành công nghiệp mới của Brazil bị hậu quả nghiêm trọng bất lợi từ bên phải của Mỹ xâm lược kinh tế sau Thế chiến thứ nhất, dẫn đến cán cân thanh toán khó khăn, lạm phát, và khó khăn chính trị. • Giả thuyết 4: các khu vực mà ngày nay hầu hết chưa phát triển và phong kiến ​​là những người có quan hệ gần gũi nhất với các đô thị lớn trong quá khứ. Ví dụ, Frank chỉ ra rằng khi thị trường cho đường Tây Ấn và của cải của các mỏ của Brazil biến mất, đô thị thế giới chỉ đơn giản là bỏ rơi các nước này. Do tình trạng vệ tinh của họ. Cấu trúc của họ đã tồn tại không thể tự tạo ra tăng trưởng kinh tế, để lại cho họ không có thay thế nhưng để suy biến thành các trạng kém phát triển cực kỳ trong đó chúng ta tìm thấy chúng ngày hôm nay. Frank cho rằng các tổ chức cổ xưa trong các vệ tinh là những sản phẩm lịch sử của sự xâm nhập của đô thị nghĩa tư bản. Thêm nhiều giả thuyết thẳng thắn có thể được liệt kê ở đây, nhưng ở trên là đủ để cho thấy rằng họ đại diện cho một cách tiếp cận để kiểm tra sự phát triển Thế giới thứ ba khác nhau từ đó được cung cấp bởi các trường học hiện đại hóa. DOS SANTOS: Cấu trúc của sự phụ thuộc. Theo lý thuyết của chủ nghĩa đế quốc tập trung vào việc mở rộng và sự thống trị của đế quốc, quyền hạn, các khái niệm về sự phụ thuộc nêu bật những vấn đề cơ bản đối mặt với các nước kém phát triển. Trong cách viết ra những định nghĩa cổ điển của sự phụ thuộc, Dos Santos (1971, p.226) nói rằng các mối quan hệ giữa các quốc gia hai hoặc nhiều giả định các hình thức phụ thuộc khi một số quốc gia (các chi phối những người) có thể mở rộng và có thể tự bắt đầu, trong khi các quốc gia khác (phụ thuộc vào những người thân) có thể làm điều này chỉ như là một sự phản ánh của việc mở rộng đó. "Ông cũng lập luận rằng quan hệ giữa các quốc gia chi phối và phụ thuộc là khác nhau vì sự phát triển của các cựu diễn ra tại các chi phí sau này. Ví dụ, thông qua kiểm soát độc quyền của thị trường trong quan hệ thương mại, và mặc dù các khoản vay và xuất khẩu các nguồn vốn trong các quan hệ tài chính, có một kết quả chuyển giao trong các giới hạn của sự phát triển của thị trường nội bộ và năng lực kỹ thuật và văn hóa, cũng như về sức khỏe tinh thần và thể chất của người dân. Ngoài việc xây dựng các định nghĩa thường được sử dụng phụ thuộc, Dos Santos đã phân biệt ba hình thức lịch sử của sự phụ thuộc. Việc đầu tiên của có thuộc địa, phụ thuộc và sự phụ thuộc công nghiệp tài chính. Trong sự phụ thuộc thuộc địa, vốn thương mại và tài chính của nước chi phối, trong khối liên minh với nhà nước thuộc địa, độc quyền kiểm soát đất đai, hầm mỏ, và nguồn nhân lực (nông nô hay nô lệ) và xuất khẩu các bạc, vàng, và các sản phẩm nhiệt đới từ nước thuộc địa. Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ XIX, tài chính, công nghiệp phụ thuộc xuất hiện. Mặc dù vẫn còn thống trị bởi các nguồn vốn lớn trong những trung tâm châu Âu, các nền kinh tế của các nước phụ thuộc vào sau đó làm trung tâm khi xuất khẩu nguyên liệu thô và các sản phẩm nông nghiệp để tiêu thụ tại các nước châu Âu. Không giống như là trong các thời đại trước đó, cơ cấu sản xuất trong giai đoạn này là đặc trưng của một khu vực xuất khẩu với chuyên môn cứng nhắc và toàn bộ vùng chuyên canh (ví dụ, vùng Caribbean và đông bắc Brazil). Cùng với những lĩnh vực xuất khẩu, có những hoạt động bổ sung kinh tế (như chăn nuôi và sản xuất một số) đã được phụ thuộc trong lĩnh vực xuất khẩu với họ bán sản phẩm của họ. Sau đó, cũng có một khu vực sinh hoạt mà cả sản xuất nguồn nhân lực cho ngành xuất khẩu trong thời kỳ bùng nổ và thất nghiệp hấp thụ trong các thời kỳ suy giảm kinh tế. Đóng góp lớn nhất của Dos Santos, tuy nhiên, là xây dựng của ông về lịch sử hình thành thứ ba của sự phụ thuộc: công nghệ, công nghiệp phụ thuộc. Hình thức này xuất hiện trong thời kỳ sau Thế chiến II, khi công nghiệp phát triển bắt đầu diễn ra ở nhiều quốc gia kém phát triển. Theo Dos Santos, có những hạn chế cơ bản cấu trúc được đặt trên sự phát triển công nghiệp của nền kinh tế kém phát triển. Trước tiên, công nghiệp phát triển hiện nay phụ thuộc vào sự tồn tại của một ngành xuất khẩu. Chỉ có các ngành xuất khẩu có thể mang lại ngoại tệ cần thiết để mua máy móc thiết bị tiên tiến của khu vực công nghiệp, một quốc gia kém phát triển phải duy trì mối quan hệ từ trước giữa sản xuất và duy trì quyền lực của các đầu sỏ chính trị suy đồi truyền thống. Ngoài ra, từ khu vực xuất khẩu (đặc biệt là mạng lưới tiếp thị) thường được điều khiển bằng vốn nước ngoài, nó biểu thị sự phụ thuộc vào lợi ích chính trị của nước ngoài quá. Thứ hai, công nghiệp phát triển mạnh mẽ ảnh hưởng bởi biến động của cán cân thanh toán, dẫn đến thâm hụt. Các nguyên nhân gây thâm hụt là có: (1) Một thị trường quốc tế rất độc quyền có xu hướng giảm giá của nguyên liệu. Như vậy, các nước phụ thuộc phải chịu thâm hụt thương mại vì sự phụ thuộc của họ vào việc xuất khẩu nguyên liệu t
Tài liệu liên quan