Cấu trúc dữ liệu & giải thuật - Nguyễn Thị Khiêm Hòa

 Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: - Các thuật toán cơ bản trong lập trình: ý tưởng, cài đặt, đánh giá thuật toán - Các cấu trúc dữ liệu cơ bản trong lập trình: khái niệm, ứng dụng, các thuật toán tương ứng với mỗi cấu trúc dữ liệu, cách xây dựng từng cấu trúc dữ liệu  Rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy logic, phát triển các thuật toán, biết áp dụng các cấu trúc dữ liệu thích hợp vào các bài toán lập trình cụ thể.

pdf9 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1583 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cấu trúc dữ liệu & giải thuật - Nguyễn Thị Khiêm Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 Khoa Công Nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Giảng viên: Ths. Nguyễn Thị Khiêm Hòa CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT Khoa Công Nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 2 Mục tiêu  Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: - Các thuật toán cơ bản trong lập trình: ý tưởng, cài đặt, đánh giá thuật toán - Các cấu trúc dữ liệu cơ bản trong lập trình: khái niệm, ứng dụng, các thuật toán tương ứng với mỗi cấu trúc dữ liệu, cách xây dựng từng cấu trúc dữ liệu  Rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy logic, phát triển các thuật toán, biết áp dụng các cấu trúc dữ liệu thích hợp vào các bài toán lập trình cụ thể. CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT Khoa Công Nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 3  Điều kiện tiên quyết  Tin học Đại cương  Cơ sở lập trình  Toán rời rạc  Ngôn ngữ minh họa  Ngôn ngữ lập trình C# CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT Khoa Công Nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 4  Kết thúc môn học  Nắm vững các cấu trúc dữ liệu thường dùng  Vận dụng các giải thuật để giải quyết các bài toán phức tạp  Khả năng làm việc độc lập / theo nhóm CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT Khoa Công Nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 5  Chương 1: Tổng quan  Chương 2: Đệ quy và giải thuật đệ quy  Chương 3: Mảng và danh sách liên kết  Chương 4: Cây  Chương 5: Đồ thị  Chương 6: Sắp xếp  Chương 7: Tìm kiếm CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT Khoa Công Nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 6  Thời lượng môn học  3 tín chỉ (60 tiết) bao gồm:  30 tiết lý thuyết  30 tiết thực hành CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT Khoa Công Nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 7  Đánh giá kết quả  Điểm quá trình học tập (40%)  Điểm bài tập lớn (15%)  Điểm kiểm tra giữa kỳ (25%)  Điểm thi cuối học kỳ (60%) CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT Khoa Công Nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 8  Tài liệu tham khảo  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật – Khoa CNTT _ Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM  Trần Tuấn Minh, Thiết kế và đánh giá thuật toán, ĐH Đà Lạt – 2002  Lê Minh Hoàng, Giải thuật và Lập trình, ĐHSP Hà Nội – 2002  Mark Allen Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis in C.  Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman, Data Structures and Algorithms, Stanford University  Richard Neapolitan, Kumarss Naimipour , Foundations of Algorithms Using C++ Pseudocode CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT Khoa Công Nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 9  Liên hệ  Website:  Qua thư điện tử của giảng viên: khiemhoa@buh.edu.vn CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT
Tài liệu liên quan