Chế độ nhiệt ẩm lưu vực sông Ba và ảnh hưởng của chúng đến phát triển kinh tế - xã hội

Đặt vấn đề Khí hậu là một trong những thành phần quan trọng của tự nhiên, là nhân tố tác động mạnh mẽ đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội của mỗi vùng lãnh thổ. Sự khác nhau về khí hậu, đặc biệt là chế độ nhiệt - ẩm giữa các khu vực trong một lãnh thổ không những ảnh hưởng đến hệ sinh thái mà còn ảnh hưởng đến hệ thống kinh tế - xã hội. Do đó, việc đánh giá khí hậu nói chung, chế độ nhiệt - ẩm và ảnh hưởng của chúng đến phát triển kinh tế - xã hội nói riêng làm Cơ sở định hướng phát triển bền vững lãnh thổ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn to lớn.

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 370 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chế độ nhiệt ẩm lưu vực sông Ba và ảnh hưởng của chúng đến phát triển kinh tế - xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan