Chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho lao động thất nghiệp

Triển khai từ ngày 01/01/2009 Thi hành theo Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp

ppt10 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1010 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho lao động thất nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHO LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆPNhóm 6: 1. Đào Thị Thanh Loan 2. Lê Thị Lương 3. Lưu Thị Phương Mai 4. Ngô Thị Bảo Ngân 5. Ngô Thị Thu Ngân *THỜI GIAN THỰC HIỆN:Triển khai từ ngày 01/01/2009Thi hành theo Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp*MỤC TIÊU: Đối với người lao động: Hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp ổn định cuộc sống, có điều kiện học nghề để tìm việc làm mớiĐối với nhà nước và Doanh nghiệp: Giảm gánh nặng cho Ngân sách nhà nước và doanh nghiệp*NỘI DUNG:Đối tượng tham gia BHTN: Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc sau đây:Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng;Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;Hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng;Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn*NỘI DUNG:Điều kiện hưởng BHTN:Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.Đã đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.Chưa tìm được việc làm sau 15ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định tại khoản 2 Điều này.*NỘI DUNG:Các chế độTrợ cấp thất nghiệpHỗ trợ học nghềHỗ trợ tìm việc làmBảo hiểm y tế*MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢCTrợ cấp thất nghiệp: Tỷ lệ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tổng số người đăng ký khá cao, đặc biệt trong những tháng đầu năm 2010. Thời điểm tháng 2/2010 là 62%, thời điểm 2/2011 con số này là 78.4%Kết quả dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động dôi dư, thất nghiệp: Năm 2010, tổng số lao động thất nghiệp đc tư vấn, giới thiệu việc làm là 125.562 người, chiếm tỷ lệ 66.22% tổng số lao động đăng ký thất nghiệp, 9 tháng đầu năm 2011 tỷ lệ này là 60.08%.Dịch vụ đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp: Năm 2010 chỉ có trên 270 trên tổng số 189611 người đăng ký thất nghiệp có sử dụng dịch vụ đào tạo nghề, chiếm tỷ lệ 0.14%, tỷ lệ này của 9 tháng đầu năm 2011 là 0.17%. (Nguồn: Tính toán từ số liệu báo cáo của BHXH Việt Nam và Cục viêc làm-MOLISA)*NHỮNG TỒN TẠI:Chính sách BHTN “bỏ quên” rất nhiều đối tượngQuy định về trình tự thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) cũng gây khó khăn cho NLĐDạy nghề, hỗ trợ việc làm mới không hiệu quả*GIẢI PHÁP HOÀN THIỆNCần mở rộng đối tượng tham gia BHTNNâng mức trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghềTạo việc làm sau thất nghiệp - giải pháp mang tính chiến lược**