Chủ nghĩa Mác - Lênin và nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh

Đó là chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam. - Dân tộc nào cũng có lòng yêu nước nhưng đối với dân tộc Việt Nam do điều kiện lịch sử riêng của mình nên có những nét rất đặc sắc. + Trong lịch sử hàng ngàn năm tồn tại và phát triển của mình, dân tộc Việt Nam phải thường xuyên đương đầu với các cuộc chiến tranh xâm lược lớn của ngoại bang (Hơn một nửa thời gian là để giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước trong 4000 năm đó) trong đó có hơn 1000 năm Bắc thuộc, phong kiến phương Bắc tiến hành đồng hoá dân tộc luôn luôn chiến đấu với kẻ thù mạnh gấp nhiều lần). Cho nên lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam rất sâu sắc và mãnh liệt thể hiện ở : * Chủ nghĩa yêu nướcViệt Nam có tính chất cộng đồng, dựa trên trục nhà-làng-nước gắn bó mật thiết với nhau (nước mất thì nhà tan); "giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh" * Đó là nhân tố cơ bản để cố kết dân tộc, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. * Là tài sản vô giá, là mẫu số chung cho hành động của mỗi người Việt nam chân chính.

doc8 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2226 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chủ nghĩa Mác - Lênin và nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan