Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Hiểu rõ cơ sở thực tiễn, lý luận và những nhân tố chủ quan dẫn tới sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; Nắm được quá trình phát triển biện chứng của tư tưởng Hô Chí Minh về cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử khác nhau; Chứng minh tính khoa học, sáng tạo và hiện thực của tư tưởng Hồ Chí Minh từ thực tiễn cách mạng Việt Nam; Hiểu được những giá trị vô giá của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp đấu tranh vì lý tưởng độc lập, dân chủ và tự do trên phạm vi toàn cầu.

pptx37 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1671 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 1 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHThs. Nguyễn Thị Bích ThủyĐại học Kinh tế quốc dânHiểu rõ cơ sở thực tiễn, lý luận và những nhân tố chủ quan dẫn tới sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh;Nắm được quá trình phát triển biện chứng của tư tưởng Hô Chí Minh về cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử khác nhau;Chứng minh tính khoa học, sáng tạo và hiện thực của tư tưởng Hồ Chí Minh từ thực tiễn cách mạng Việt Nam;Hiểu được những giá trị vô giá của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp đấu tranh vì lý tưởng độc lập, dân chủ và tự do trên phạm vi toàn cầu.MỤC TIÊU21.1. CƠ SỞ KHÁCH QUAN31.1.2. Những tiền đề tư tưởng – lý luận1.1.1. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh1.1.1. BỐI CẢNH LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH4a. Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX:Ngày 1-9-1958, mở đầu cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân khi ham đội Pháp -Tây Ban Nha nổ súng tiến công đánh chiếm bán đảo Sơn Trà ( Đà Nẵng).Ngày 25 - 8– 19883 Triều đình Nhà Nguyễn ký “ Hiệp ước Harmand”. Hiệp ước có tất cả 27 điều khoản với nội dung chính là xác lập quyền lâu dài của Pháp trên toàn bộ Việt Nam với hai hình thức Thuộc địa và Bảo hộ): Bắc kỳ là thuộc địa của Pháp và chấp nhận nền bảo hộ của Pháp ở Trung kỳ.Hiệp ước Patenotre ( ngày 6 tháng 6 năm 19884), công nhận quyền bảo hộ của Pháp với vùng lãnh thổ còn lại của Đại Nam. Hòa ước Quý Mùi trong Việt Nam sử lược tựu chung có mấy điểm chính:Điều 1: Triều đình Huế công nhận sự bảo hộ của Pháp. Mặt ngoại giao kể cả việc giao thiệp với nước Tàu cũng phải có sự ưng thuận của Pháp. Điều 5: Khâm sứ Pháp ở Huế có quyền ra vào tự do yết kiến vua.Điều 6: Pháp có quyền đặt công sứ ở các tỉnh để kiểm soát quan Việt nhưng đại để việc nội trị không bị ảnh hưởng. Ngoài ra Hòa ước Quý Mùi còn buộc triều đình Huế triệt thoái quân khỏi Bắc Kỳ. Việc thuế má cũng sẽ do Pháp điều hành.Lễ ký kết Hiệp ước Quý Mùi tại Thuận An - HuếHồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nướcCác phong trào yêu nước Toàn thể dân tộc Việt NamThực dân Phápxâm lượcNông dân Việt NamĐịa chủ phong kiếnKhủng hoảng đường lối cứu nướcXã hội thuộc địa nửa phong kiến1.1.1. BỐI CẢNH LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (tiếp theo)5b. Diện mạo xã hội VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX:Yếu tố thời đạiTư tưởng Hồ Chí MinhVấn đề dân tộctrở thành vấn đề quốc tế lớnCM tháng 10 Nga thắng lợiThời đại quá độ lên CNXHCách mạng giải phóng dân tộcCách mạng vô sản thế giớiChủ nghĩa đế quốc1.1.1. BỐI CẢNH LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (tiếp theo)6c. Bối cảnh thời đại:7CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1 Từ cuộc đấu tranh sôi nổi của công nhân các nước tư bản chủ nghĩa vào thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã dẫn tới một cao trào mới của cách mạng thế giới “ thức tỉnh các dân tộc châu Á” đó là cuộc cách mạng nào?a. Cách mạng Mỹ với Tuyên ngôn độc lậpb. Cách mạng Pháp với Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyềnc. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917Cách mạng Tân Hợi với Chủ nghĩa Tam dân1.1.2. NHỮNG TIỀN ĐỀ TƯ TƯỞNG – LÝ LUẬN8a. Những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc: Chủ nghĩa yêu nước: giá trị tinh thần cao nhất trong bảng giá trị tinh thần Người Việt Nam  Được hình thành trong quá trình hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước.NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ TIỆT NHIÊN ĐỊNH PHẬN TẠI THIÊN THƯNHƯ HÀ NGHỊCH LỖ LAI XÂM PHẠMNHỮ ĐẲNG HÀNH KHAN THỦ BẠI HƯVàĐánh giặc lên ba hiềm còn muộnCưỡi chín tầng mây giận chưa cao Hồ Chí Minh: “Lúc đầu chính chủ nghĩa yêu nước, chứ không phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba”.Trong bài viết “Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin” (Bài viết cho tạp chí Các vấn đề Phương Đông, số 2-1960).“Việt Nam Độc lập thổi kèn loa Kêu gọi dân ta trẻ lẫn già Đoàn kết vững bền như khối sắtĐể cùng nhau cứu nước Nam ta.(Báo Việt Nam độc lập 1-8-1941)Truyền thống nhân nghĩa thủy chung, sống có trước, có sau.Cần cù, thông minh sáng tạo, quý trọng người hiền tài, biết tiếp thu các giá trị văn hóa nhân loại.1.1.2. NHỮNG TIỀN ĐỀ TƯ TƯỞNG – LÝ LUẬN (tiếp theo)9Truyền thống đoàn kết: Cố kết cộng đồng dân tộc NHÀ – LÀNG – NƯỚC  trở thành cội nguồn sức mạnh dân tộc Việt nam.1.1.2. NHỮNG TIỀN ĐỀ TƯ TƯỞNG – LÝ LUẬN (tiếp theo)10b. Tinh hoa văn hóa nhân loại:Phương Đông: Nho giáo: Hồ Chí Minh đã tiếp thu những mặt tích cực của Nho giáo về triết lý hành động, nhân nghĩa, ước vọng về một xã hội bình trị, thế giới đại đồng, về triết lý nhân sinh, tu thân tề gia; đề cao văn hoá trung hiếu, “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”.Phật giáo: Hồ Chí Minh tiếp thu và chịu ảnh hưởng sâu sắc các tư tưởng vị tha từ bi, bác ái, cứu khổ cứu nạn; coi trọng tinh thần bình đẳng, không phân biệt đẳng cấp, chăm lo điều thiệnChủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn: Hồ Chí Minh đã tìm thấy những điều phù hợp với điều kiện nước ta đó là dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc.1.1.2. NHỮNG TIỀN ĐỀ TƯ TƯỞNG – LÝ LUẬN (tiếp theo)11Phương tây:Cách mạng tư sản Pháp 1789: Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi: và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.Cách mạng Mỹ 1776: Tuyên ngôn Độc lập: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được:trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.Dân chủ khai sáng của Pháp: Hồ Chí Minh trực tiếp đọc và tiếp thu các tư tưởng về tự do, bình đẳng qua các tác phẩm của các nhà khai sáng: Rút xô (Khế ước xã hội), Moongtetxkio (Tinh thần pháp luật). 12CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 2Văn hóa Phương Tây có vai trò như thế nào đối với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?Nâng cao trị thức nhân loại của Hồ Chí Minh.Góp phần hình thành giúp Hồ Chí Minh lựa chọn con đường cứu nước.Tiền đề trực tiếp hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt nam.d. Thức tỉnh tinh thần đấu tranh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc13CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 3Trong các luận điểm sau đây, luận điểm nào của Hồ Chí Minh:“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng.Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được:trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.Tất cả dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.“ Quyền tự nhiên của con người là quyền sống, quyền tự do, quyền tư hữu “.1.1.2. NHỮNG TIỀN ĐỀ TƯ TƯỞNG – LÝ LUẬN (tiếp theo)14c. Chủ nghĩa Mác - LêninChủ nghĩa Mác LêninThế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạngPhương pháp duy vật biện chứngTư tưởng Hồ Chí Minh phát triển về chấtTính khoa họcsâu sắcTính cách mạngtriệt đểTư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng Mác - Lênin151.2. NHÂN TỐ CHỦ QUANPhẩm chất cá nhân của Hồ Chí MinhSống có hoài bão, có lý tưởngKhả năng tư duy và trí tuệ Hồ Chí MinhPhẩm chất đạo đức và năng lực thực tiễn Đức hy sinh cao cả162. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH2.2. Thời kỳ 1911-1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc2.1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước2.3. Thời kỳ 1921- 1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam2.4. Thời kỳ 1930- 1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng2.5. Thời kỳ 1945- 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiệnMINH HỌA17Trước 1911Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh1911 - 19201920 - 19301930 - 1945Tư tưởng phát triển, hoàn thiệnVượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạngHình thành cơ bản tư tưởng cách mạng Việt NamTìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộcHình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước1945 - 1969182.1. THỜI KỲ TRƯỚC NĂM 1911: HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG YÊU NƯỚC VÀ CHÍ HƯỚNG CỨU NƯỚCQUÊ HƯƠNG Nghệ Tĩnh là vùng đất giàu truyên thống văn hóa, truyền thống lao động, đấu tranh chống giặc ngoại xâmGIA ĐÌNHNhà nho yêu nước cấp tiến, có lòng yêu nước thương dân sâu sắc, tư tưởng thân dânCHÍ HƯỚNG CÁCH MẠNGNguồn gốc những đau khổ và áp bức dân tộc là ở ngay tại “chính quốc”, ở các nước đế quốc đang thống trị dân tộc mìnhBỐI CẢNH LỊCH SỬTận mắt chứng kiến cuộc sống nghèo khổ, bị áp bức, bóc lột đến cùng cực của đồng bào minh PHONG TRÀO YÊU NƯỚCBài học thất bại của các nhà yêu nước tiền bối và đan đương thời: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám192.2. THỜI KỲ 1911 - 1920: TÌM THẤY CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC, GIẢI PHÓNG DÂN TỘC“Khi tôi độ mười ba tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe ba chữ Pháp Tự do, Bình đẳng, Bác ái Tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những chữ ấy”. Và “Nhân dân Việt Nam trong đó có ông cụ thân sinh ra tôi, lúc này thường tự hỏi nhau ai sẽ là người giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp. Người này nghĩ là Anh, có người lại cho là Mỹ. Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi”.Ngày 5/6/1911 Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc sang phương Tây tìm đường cứu nước.2.2. THỜI KỲ 1911 – 1920): TÌM THẤY CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC, GIẢI PHÓNG DÂN TỘC (tiếp theo)20Ngày 6- 7- 1911 Nguyễn Tất Thành đã dừng chân ở cảng Mácxây, cảng Lơ Havơrơ (Le Havre) của Pháp.Năm 1912, Nguyễn Tất Thành làm thuê cho một chiếc tàu của hãng Sácgiơ Rêuyni đi vòng quanh châu Phi, đã có dịp dừng lại ở những bến cảng của một số nước như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Angiêri, Tuynidi, Cônggô, Đahômây, Xênêgan, Rêuyniông  Nguyễn Tất Thành theo con tàu tiếp tục đi qua Máctiních (Martinique) (Trung Mỹ), Urugoay và Áchentina (Nam Mỹ) và dừng lại ở nước Mỹ cuối năm 1912.Khoảng đầu năm 1913, Nguyễn Tất Thành theo tàu rời Mỹ trở về Lơ Havơrơ, sau đó sang Anh.Khoảng cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp. Đến đâu Người cũng thấy cảnh khổ cực của người lao động dưới sự áp bức bóc lột dã man, vô nhân đạo của bọn thống trị. Họ cũng là nạn nhân của sự hung ác, vô nhân đạo của bọn thực dân. Những sự việc như vậy diễn ra khắp nơi trên đường anh đi qua, tạo nên ở anh mối đồng cảm sâu sắc với số phận chung của nhân dân các nước thuộc địa.21MINH HỌA2.2. THỜI KỲ 1911 - 1920: TÌM THẤY CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC, GIẢI PHÓNG DÂN TỘC (tiếp theo)22Năm 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị Vécxây.Bản Yêu sách gồm tám điểm:Tổng ân xá cho tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị;Cải cách nền pháp lý ở Đông Dương bằng cách cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như người Âu châu; xoá bỏ hoàn toàn các toà án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam;Tự do báo chí và tự do ngôn luận;Tự do lập hội và hội họp;Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương;Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ;Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật;Đoàn đại biểu thường trực của người bản xứ, do người bản xứ bầu ra, tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được những nguyện vọng của người bản xứ.2.2. THỜI KỲ 1911 - 1920: TÌM THẤY CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC, GIẢI PHÓNG DÂN TỘC (tiếp theo)23Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sảng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngôi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đứng trước quần chúng đông đảo: “ Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ 3.Sơ khảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lênin đăng trên báo L’ Humanite, số ra ngày 16 và 17-7-1920. 2.2. THỜI KỲ 1911 - 1920: TÌM THẤY CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC, GIẢI PHÓNG DÂN TỘC (tiếp theo)24Bước đánh dấu chuyển về chất trong tư tưởng Nguyễn Ái Quốc: Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Lênin, từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, từ người yêu nước trở thành người cộng sảnTán thành Đệ tam Quốc tế ( Quốc tế III), tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp ( tháng 12- 1920)“Đảng Xã hội cần phải hoạt động một cách thiết thực để ủng hộ những người bản xứ bị áp bức”, rằng “Đảng phải tuyên truyền chủ nghĩa xã hội trong tất cả các nước thuộc địa đánh giá đúng tầm quan trọng của vấn đề thuộc địa”.“Nhân danh toàn thể loài người, nhân danh tất cả các đảng viên xã hội, cả phái hữu lẫn phái tả, chúng tôi kêu gọi: Các đồng chí, hãy cứu chúng tôi!”.252.3. THỜI KỲ 1921- 1930: HÌNH THÀNH CƠ BẢN TƯ TƯỞNG VỀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM Đảng cộng sản Việt Nam ra đời 1930Giai đoạn 1921 -1930,Nguyễn Ái Quốc có những hoạt động thực tiễn và lý luận hết sức phong phú và sôi nổi.Hình thành cơ bản những tư tưởng về cách mạng Việt nam..............................................Hoạt động thực tiễn: Pháp ( 1921 -1923), Liên Xô (1923-1924), Trung Quốc (1924-1927), Thái Lan (1928-1929)Hình thành cơ bản những tư tưởng về cách mạng Việt nam..............................................Hoạt động lý luận: các bài báo tố cáo chủ nghĩa thực dân: Người cùng khổ tờ Báo “Hội Hợp tác Người Cùng Khổ” 2.3. THỜI KỲ 1921- 1930: HÌNH THÀNH CƠ BẢN TƯ TƯỞNG VỀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (tiếp theo)26Sự tiếp tục phát triển và hoàn thiện tư tưởng cách mạng về giải phóng dân tộc.26Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), Đường Cách mệnh (1927) , Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt (3.2.1930) và nhiều bài viết trong giai đoạn này Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải đi theo con đường cách mạng vô sản và là một bô phận của cách mạng ̣ vô sản thế giới Cách mạng muốn thành công trước hết cần phải có Đảng lãnh đạoCách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có mối quan hệ khăng khít với nhau, nhưng không phụ thuộc vào nhauCách mạng thuộc địa trước hết là một cuộc “ Dân tộc cách mạng” Cách mạng là sự nghiệp quần chung nhân dân. Ở các nước nông nghiệp lạc hậu, nông dân là lực lương đông đảo nhất trong xã hội, cần xây dựng khôi công nông liên minh làm động lực cách mạng.Bản chất của chủ nghĩa thực dân là “ ăn cướp” và “giết người”CN Mác – Lênin đã thâm nhập vào VN Viết cho báo Sự thật, TC thư tín QTTrưởng tiểu ban NC TĐịa 1920 1921 1922 1923 1925 1927 1929 Thời gian Quá trình truyền bá CN Mác – Lênin vào Việt Nam  Tạo ra một xung lực mới, một chất men kích thích, thúc đẩy phong trào dân tộc phát triển theo xu hướng mới của thời đại.272.3. THỜI KỲ 1921- 1930: HÌNH THÀNH CƠ BẢN TƯ TƯỞNG VỀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (tiếp theo)NAQ TRUYỀN BÁ CHỦ NGHĨA MÁC VÀO VIỆT NAMBản án chế độ TD PhápĐường kách mệnhBáo Người cùng khổ2.4. THỜI KỲ 1930 – 1945: VƯỢT THỬ THÁCH, KIÊN TRÌ GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG CÁCH MẠNG28Thử thách: Quốc tế cộng sản bị chi phối nặng nề bởi khuynh hướng “Tả” Mâu thuẫn giữa Quốc tế cộng sản và Đường lối của Nguyễn Ái Quốc:Quốc tế cộng sản chỉ trích phê phán đường lối của Nguyễn Ái Quốc trong Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt đã phạm phải những sai lầm nguy hiểm “ Chỉ lo đến việc phản đế, mà quên mất lợi ích giai cấp đấu tranh”. Đổi tên Đảng thành Đảng cộng sản Đông Dương. Sáng 6/6/1931, Hồ Chí Minh đã 2 lần bị thực dân Anh bắt giữ tại Hồng Kông. Họ lấy cớ là Người tuyên truyền cho cộng sản, âm mưu lật đổ chính phủ Anh. Nhà ngục Victoria ở Hồng Kông, nơi Người bị giam (1931 – 1933) và Nguyễn ái Quốc khi vừa ra khỏi nhà tù.KẺ THÙ CHÍNH CHỦ NGHĨA PHÁT XÍTNHIỆM VỤ CHÍNH: DÂN CHỦ HOÀ BÌNH.THÀNH LẬP MẶT TRẬN NHÂN DÂNQUANG CẢNH ĐẠI HÔI VII CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN VÀ G.DIMITƠRỐP TBT BAN CHẤP HÀNH QTCSLê Hồng Phong Nguyễn Thị Minh Khai2.4. THỜI KỲ 1930 – 1945: VƯỢT THỬ THÁCH, KIÊN TRÌ GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG CÁCH MẠNG (tiếp theo)29Lập trường kiên định của Nguyễn Ái Quốc:Tháng 7- 1935, Đại hội VII Quốc tế cộng sản đã phê phán khuynh hướng “tả” trong phong trào cộng sản quốc tế.28.1.1941, Nguyễn ái Quốc đặt chân tới biên giới nước ta ở cột mốc 108 tại Hà Quảng, Cao Bằng sau 30 năm xa cách.Lán Khuổi Nậm - Nơi Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) – Hội nghị đánh dấu sự trở về của tư tưởng Nguyễn Ái Quốc trong Cương lĩnh đầu tiên.2.4. THỜI KỲ 1930 – 1945: VƯỢT THỬ THÁCH, KIÊN TRÌ GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG CÁCH MẠNG (tiếp theo)30Quốc tế cộng sản chấp thuận, Nguyễn Ái Quốc trở về nước sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài. => Cách mạng Việt Nam từ đây bước vào giai đoạn mới, những quan điểm và đường lối đúng đắn, sáng tạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định chiều hướng phát triển của cách mạng giải phóng dân tộc ở nước.Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập sáng ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa“Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta"2.4. THỜI KỲ 1930 – 1945: VƯỢT THỬ THÁCH, KIÊN TRÌ GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG CÁCH MẠNG (tiếp theo)31Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.Tư tưởng kháng chiến: Ngày 19- 12-1946, Hồ Chí Minh đã phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.2.5. THỜI KỲ 1945 – 1969: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN, HOÀN THIỆN32- ... Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...“Tăng gia sản xuất ! Tăng gia sản xuất ngay! Đó là khẩu hiệu của chúng ta ngày nay, đó là cách thiết thực để chúng ta giữ vững quyền tự do, độc lập"...Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia đảng phái, tôn giáo, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy, gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.33Đấu tranh quân sự1Đấu tranh chính trị2Đấu tranh ngoại giao3Đấu tranh kinh tế4Đấu tranh văn hóa, tư tưởng5KHÁNG CHIẾN TOÀN DIỆNBác Hồ lên thăm trận địa Biên Giới (1950)Bác Hồ cùng Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng bàn kế hoạch tác chiến Điện Biên PhủBộ đội ta cắm cờ trên nóc hầm Đờ - cát (7/5/1954)2.5. THỜI KỲ 1945 – 1969: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN, HOÀN THIỆN (tiếp theo)34Bác Hồ báo cáo tại kỳ họp thứ nhất khóa I, 2-3-1946Bác Hồ báo cáo tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa I, 20-9-1955Bác Hồ ký sắc lệnh công bố Hiến pháp mới, 31-12-1959Chủ tịch Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa III, 20-5-1968Tư tưởng Kiến QuốcMột số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân 2.5. THỜI KỲ 1945 – 1969: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN, HOÀN THIỆN (tiếp theo)35Đại hội đảng lần thứ hai (1951) thúc đẩy kháng chiến đi đến thắng lợi Đại hội đảng lần thứ ba (1960) đưa ra chiến lược cách mạng hai miềnTư tưởng xây dựng Đảng Cộng Sản với tư cách là một Đảng cầm quyền. Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (1965) trước hết nói về Đảng 2.5. THỜI KỲ 1945 – 1969: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN, HOÀN THIỆN (tiếp theo) TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH SOI SÁNG CON ĐƯỜNGGIẢI PHÓNG VÀ PHÁT TRIỂNDÂN TỘCNền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt NamTài sản tinh thần