Chu trình nhiệt và hiệu suất tuyệt đối của thiết bị tuốc bin hơi nước

Sơ đồ nguyên lý của thiết bị tuốc bin hơi nước (Hình 2.1) Môi chất làm việc làhơi nước. Sựthay đổi trạng thái hơi trong chu trình Renkin lý tưởng được biểu thị trên (Hình 2.2). Bơm nước cấp 1 nâng áp suất của nước tới áp suất P a và dẫn vào lòhơi 2. Công tiêu hao cho 1 kg nước cấp làLB. Quátrình nén đẳng entrôpi trong bơm được biểu thị trên đồthị T-s bằng đường a’a.

pdf22 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 1968 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chu trình nhiệt và hiệu suất tuyệt đối của thiết bị tuốc bin hơi nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan