Chứng minh rằng Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động và sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở nước chính quốc là một sáng tạo lớn của Hồ Chí Minh

Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười Nga đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản thế giới. Hồ Chí Minh nói: "Lê nin đã mở ra một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa. Lênin là người đầu tiên đã kiên quyết lên án mọi thành kiến đối với nhân dân các nước dân tộc thuộc địa đã ăn sâu trong xương tuỷ của nhiều công nhân Châu Âu và Châu Mỹ. Đầu thập kỷ thứ hai của thế kỷ này, nhiều người cộng sản Châu Âu cho rằng, chủ nghĩa cộng sản không thể áp dụng ở các nước phương Đông, nơi kinh tế chưa phát triển. Họ coi phong trào giải phóng dân tộc chỉ là đồng minh căn cứ vào đặc điểm châu Á và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới đã khẳng định: "Chủ nghĩa Cộng sản thích nghi dễ dàng với châu Á hơn là với châu Âu" và theo Người: "Vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc là một bộ phận khăng khít của vấn đề chung về cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản".

doc6 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 5263 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chứng minh rằng Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động và sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở nước chính quốc là một sáng tạo lớn của Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên