Chương 1: Giới hạn và liên tục của hàm số một biến

Định nghĩa (Hàm từng khúc) Hàm số f được gọi là hàm từng khúc khi hàm số này được viết thành biểu thức khác nhau trên miền xác định D.

pdf31 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1759 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 1: Giới hạn và liên tục của hàm số một biến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên