Chương 13. Khuấy chất lỏng

Tùy theo vị trí hoặc yêu cầu công nghệ mà có những phương pháp sau đây: Trục khuấy song song trục bình Trục khuấy tạo một góc  với trục bình Trục khuấy vuông góc với trục bình Khi chiều cao bình gấp ba lần đường kính bình thì lắp nhiều tần cánh khuấy Khi trong bình có gắn tấm ngăn (tấm chặn – vật cản)

ppt29 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 4467 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 13. Khuấy chất lỏng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. KHÁI NIỆM 2. CẤU TẠO CÁNH KHUẤY, QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG LƯU CHẤT TRONG BỂ KHUẤY VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GẮN CÁNH KHUẤY. 2.1.Cánh khuấy mái chèo 2.2.Cánh khuấy chong chóng – chân vịt 2.3.Cánh khuấy turbin 2.4.Cánh khuấy đặc biệt 2.5.Phương pháp gắn cánh khuấy vào bình Tùy theo vị trí hoặc yêu cầu công nghệ mà có những phương pháp sau đây: Trục khuấy song song trục bình Trục khuấy tạo một góc  với trục bình Trục khuấy vuông góc với trục bình Khi chiều cao bình gấp ba lần đường kính bình thì lắp nhiều tần cánh khuấy Khi trong bình có gắn tấm ngăn (tấm chặn – vật cản) Hình (H13.6) mô tả các phương pháp gắn cánh khuấy khác nhau: 2.5.Phương pháp gắn cánh khuấy vào bình (tt) 2.5.Phương pháp gắn cánh khuấy vào bình (tt) So sánh hai trường hợp khi bình chứa có tấm ngăn và không (xem bảng 13.1) 3. CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG Các đại lượng hình học: Cường độ khuấy: 3. CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG (tt) Thông số động học Thể hiện qua vận tốc quay cánh khuấy; (v/s) Vận tốc góc  của trục Vận tốc của dung dịch, vận tốc này có 3 dạng Công suất khuấy riêng ; là công suất tính cho một đơn vị chất lỏng trong bình Sự chuyển động tuần hoàn của dung dịch trong bình khuấy khi hoạt động với điều kiện (hk2 5.104 ta có: A = 6,8 và m = -0,2 Tính: Bài giải (tt) Công suất khuấy: Công suất động cơ (áp dụng công thức [13 – 57]): Xác định thời gian khuấy (từ công thức [13 – 24]: và bảng (13.2) với cánh khuấy mái chèo, không tấm ngăn Ck = 35  Đáp số: Ht = 0,75 m; hk1 = 0,36m; Ndc = 4,5W; t = 143,2s 6. BÀI TẬP Bài 3. Thiết bị tạo huyền phù hình trụ đường kính D = 1,2m, chiều cao Ht = 1,1m, chứa đầy ¾ huyền phù. Biết h = 1000kg/m3,  = 1cP. Dùng cánh khuấy chong chóng dk = 0,4m với số vòng quay n = 400v/phút, hệ số Kd = 1,4; hiệu suất  = 0,8, bình không tấm ngăn. Tính công suất động cơ? Bài giải Từ bảng (13.8) với cánh khuấy chong chóng, không tấm ngăn Rek > 3000, tra được A = 1,19 và m = -0,15 Bài giải (tt)
Tài liệu liên quan