Chương 2: Bộ nhiễm sắc thể người và Các kiểu đột biến nhiễm sắc thể

thiết lập kiểu nhân (karyotype) và và sử dụng hệ thống các quy ước dựa trên kích thước, vị trí tâm động, và các kiểu băng Theo truyền thống, sử dụng các kỹ thuật hiện băng (ví dụ băng G, Q, R) Chụp ảnh các nhiễm sắc thể ở kỳ giữa của nguyên phân - phương pháp kỳ giữa.

ppt16 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2000 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 2: Bộ nhiễm sắc thể người và Các kiểu đột biến nhiễm sắc thể, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 2: Bộ NST người và Các kiểu đột biến NST SS hữu tính và ổn định bộ NST Vòng đời ở người Bảng 1 Số lượng nhiễm sắc thể 2n của các tế bào soma ở một số loài Hình thái học NST eukaryote thiết lập kiểu nhân (karyotype) và và sử dụng hệ thống các quy ước dựa trên kích thước, vị trí tâm động, và các kiểu băng Theo truyền thống, sử dụng các kỹ thuật hiện băng (ví dụ băng G, Q, R) Chụp ảnh các nhiễm sắc thể ở kỳ giữa của nguyên phân - phương pháp kỳ giữa. Tâm động và các kiểu NST Telomere Xác định các đặc điểm của một NST và ký hiệu các vùng Các kiểu băng NST Thành lập kiểu nhân người Bộ nhiễm sắc thể người được thiết lập bằng phương pháp hiện băng 4 màu. Bộ nhiễm sắc thể người được thiết lập bằng phương pháp mới - kiểu nhân phổ (spectral karyotype). Nguồn: Schrock và cs (1996) Sơ đồ NST (nhân đồ, idiogram) của người Chu kỳ tế bào (cell cycle) Giảm phân (meiosis) Sự phát sinh giao tử Sự thụ tinh (fertilization)
Tài liệu liên quan