Chương 2 Tổng quan về Wamp Server

•Wamp Server là một môi trường phát triển web cho Windows với các thành phần: • Apache • PHP • MySQL

pdf23 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1890 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 2 Tổng quan về Wamp Server, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔNG QUAN VỀ WAMP SERVER Giảng viên : ThS. Nguyễn Minh Thành Email : thanhnm@itc.edu.vn Website : https://sites.google.com/site/trangmonhocitc/ Chương 2 : Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 1 Nội Dung 1. Giới thiệu về Wamp Server 2. Các thành phần trong Wamp Server 3. Cài đặt Wamp Server 4. Sử dụng Wamp Server Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 2 Giới Thiệu Về Wamp Server • WampServer là một môi trường phát triển web cho Windows với các thành phần : • Apache • PHP • MySQL • Website: • Phiên bản mới nhất là WampServer 2.2E Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 3 Giới Thiệu Về Wamp Server Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 4 • Tự động cài đặt toàn hệ thống, dễ sử dụng • Dễ dàng nâng cấp phiên bản mới của các module con (Apache, PHP, MySQL) • Tự nhận diện sự tương thích các phiên bản của các module với nhau Giới Thiệu Về Wamp Server Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 5 • Tự động cài đặt toàn hệ thống, dễ sử dụng • Dễ dàng nâng cấp phiên bản mới của các module con (Apache, PHP, MySQL) • Tự nhận diện sự tương thích các phiên bản của các module với nhau Các Thành Phần Trong WampServer 2.2E • Webserver : Apache 2.4.2 • CSDL : MySQL 5.5.24 • PHP Engine : 5.4.3 • Website quản lý Database Server : phpMyAdmin • Quản lý Webserver bằng Website Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 6 Cài đặt Wamp Server • Download WAMP SERVER từ địa chỉ (lưu ý : chọn đúng bản 32bit hoặc 64bit • Double click vào file cài đặt Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 7 Cài đặt Wamp Server • Chọn thư mục chứa Wamp Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 8 Cài đặt Wamp Server • Chọn trình duyệt mặc định cho Wamp Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 9 Cài đặt Wamp Server • Chọn tài khoản mail để thực thi chức năng gửi mail trong website Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 10 Cài đặt Wamp Server • Chọn tài khoản mail để thực thi chức năng gửi mail trong website Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 11 Sử dụng Wamp Server – Khởi động • Double click vào biểu Wamp trên Desktop • Sau khi khởi động, Wamp Server sẽ tự động chạy 2 dịch vụ là • Wampapache • Wampmysqld Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 12 Sử dụng Wamp Server – Khởi động • Một biểu tượng xuất hiện ở khay hệ thống cho phép tắt, khởi động lại Wamp cũng như các dịch vụ Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 13 Sử dụng Wamp Server – Khởi động • Chạy thử trang thông tin của Server • Click localhost Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 14 Sử dụng Wamp Server – Cấu Hình Port • Sau khi đặt, Apache sử dụng port 80 (port chuẩn của Windows) • IIS cũng sử dụng port 80 • Khắc phục • Thay port của IIS : 80 81 (hoặc port khác) • Thay port của Apache : 80  81 Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 15 Sử dụng Wamp Server – Cấu Hình Port • Thay đổi Port cho Apache : 80  81 • Mở tập tin http.conf trong thư mục C:/wamp/bin/apache/Apache.x.y.z/conf/ bằng một trình soạn thảo, notepad chẳng hạn. • Tìm Listen 80 và sửa lại thành Listen 81 Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 16 Sử dụng Wamp Server – Cấu Hình Port • Thay đổi Port cho Apache : • Thay đổi tiếp các alias ở khay hệ thống chạy bằng port 81 • Mở tập tin wampmanager.ini trong thư mục /wamp/. • Thay đổi tất cả các dòng thành Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 17 Sử dụng Wamp Server – PhpMyAdmin • Wamp cung cấp một hệ thống website PhpMyAdmin để quản lý CSDL trong MySQL Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 18 Sử dụng Wamp Server – PhpMyAdmin • Tạo CSDL mới Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 19 Sử dụng Wamp Server – PhpMyAdmin • Các chức năng Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 20 Sử dụng Wamp Server – PHP Website • Chạy thử một website PHP • Tạo một trang web php (vd : test.php) và gõ lệnh sau : echo ‘Chào bạn đến với Website’ • Lưu trang web vào thư mục C:\Wamp\www • Chạy trang web : mở trình duyệt và gõ đường dẫn Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 21 Lưu ý • Ngoài WampServer, sinh viên có thể sử dụng các loại Web Server khác (tùy thích) • AppServer • Zend Server • XampServer Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 22 Hỏi Đáp ? Môn Các Hệ Thống Mã Nguồn Mở 23
Tài liệu liên quan