Chương 5: Ánh xạ tuyến tính - TS. Lê Xuân Đại

Ví dụ: Ánh xạ f: R2 -> R3 cho bởi mọi x = (x1, x2), f(x) = (3x1 - x2, x1, x1 + x2) là ánh xạ tuyến tính

pdf86 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1548 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 5: Ánh xạ tuyến tính - TS. Lê Xuân Đại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan