Chương 5: Mô hình đối tượng

Trong mô hình hóa hướng đối tượng, những phần tử cấu thành căn bản nhất củ a mô hình là lớp, đối tượng và mối quan hệ giữa chúng với nhau.

pdf58 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1683 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 5: Mô hình đối tượng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan