Chương III: ADN và gen

-Phân tử ADN được cấu tạo từ các nguyên tố C,H ,O,N,P -ADN là đị phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là nuclêôtit (gồm 4 loại A, T,G,X)

ppt12 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1751 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương III: ADN và gen, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH CS PHƯƠNG LÂM GV:LÊ XUÂN HÙNG TỔ HÓA SINH CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ CÁC EM VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY Trang chủ Phần 1 Phần 2 Tiếp theo AD N VÀ GEN BÀI 15: ADN Thảo Luận Ghi nhớ Bài Tập Cũng cố : NỘI DUNG I. Cấu tạo hóa học của phân tử ADN Nêu thành phần hóa học của ADN? +Gồm các nguyên tố,C, H, O, N, P +Đơn phân nuclêôtit Trang chủ Phần 1 Phần 2 Tiếp theo AD N VÀ GEN BÀI 15: ADN Thảo Luận Ghi nhớ Bài Tập Cũng cố : NỘI DUNG I. Cấu tạo hóa học của phân tử ADN -Phân tử ADN được cấu tạo từ các nguyên tố C,H ,O,N,P -ADN là đị phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là nuclêôtit (gồm 4 loại A, T,G,X) I. Cấu tạo hóa học của phân tử ADN Trang chủ Phần 1 Phần 2 Tiếp theo AD N VÀ GEN BÀI 15: ADN Thảo Luận Ghi nhớ Bài Tập Cũng cố : NỘI DUNG I. Cấu tạo hóa học của phân tử ADN Học sinh quan sát mô hình cấu trúc một đoạn phân ADN 1.Vì Sao ADNCó Tính Đặc thù và đa dạng? +Tính đặc thù do só lượng,trình tự ,thành phần của các loại nuclêôtit +Cách sắp xếp khác nhau của 4 loại nuclêôtit Trả lời Trang chủ Phần 1 Phần 2 Tiếp theo AD N VÀ GEN BÀI 15: ADN Thảo Luận Ghi nhớ Bài Tập Cũng cố : NỘI DUNG I. Cấu tạo hóa học của phân tử ADN -Phân tử ADN được cấu tạo từ các nguyên tố C,H ,O,N,P -ADN là đị phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là nuclêôtit (gồm 4 loại A, T,G,X) -Phân tử ADN có cấu tạo đa dạng và đặc thù do thành phần, số lượng và trình tự sắp sếp của các loại nuclêôtit. -Tính đa dạng và dặc thù của ADN là cơ sở phân tử cho tính đa dạng và đặc thù của sinh vật. I. Cấu tạo hóa học của phân tử ADN Trang chủ Phần 1 Phần 2 Tiếp theo AD N VÀ GEN BÀI 15: ADN Thảo Luận Ghi nhớ Bài Tập Cũng cố : NỘI DUNG I. Cấu tạo hóa học của phân tử ADN II. Cấu trúc không gian của phân tử ADN Trang chủ Phần 1 Phần 2 Tiếp theo AD N VÀ GEN BÀI 15: ADN Thảo Luận Ghi nhớ Bài Tập Cũng cố : NỘI DUNG I. Cấu tạo hóa học của phân tử ADN II. Cấu trúc không gian của phân tử ADN HS quan sát hình 15 kết hợp mô hình phân tử ADN thảo luận nhóm 1.Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau thành từng cặp? 2.Giả sử trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch ADNnhư sau? -A- T- G –X – T – A –G – T – X- Trang chủ Phần 1 Phần 2 Tiếp theo AD N VÀ GEN BÀI 15: ADN Thảo Luận Ghi nhớ Bài Tập Cũng cố : NỘI DUNG I. Cấu tạo hóa học của phân tử ADN II. Cấu trúc không gian của phân tử ADN Đáp án Câu 1 .Các cặp liên kết A – T, G - X -T – A – X –G – A– T– X –A – G - Câu 2: -A – T - G – X – T – A –G –T – X - Trang chủ Phần 1 Phần 2 Tiếp theo AD N VÀ GEN BÀI 15: ADN Thảo Luận Ghi nhớ Bài Tập Cũng cố : NỘI DUNG I. Cấu tạo hóa học của phân tử ADN II. Cấu trúc không gian của phân tử ADN -Phân tử AND là chuỗi soắn kép ,gồm 2 mạch đơn xoắn đều đặn quanh một trục theo chiều từ trái sang phải. -Mỗi vòng xoắn có đường kính 20A0 chiều cao 34A0 gồm cặp nuclêôtit -Hệ quả của nguyên tắc bổ sung. + Do tính chất bổ sung của 2 mạch nên khi biết trình tự đơn phân của một mạch thì suy ra được trình tự đơn phân của mạch còn lại +về tỉ lệ các loại đơn phân ADN A=T, G=X A+G=T+X II. Cấu trúc không gian của phân tử ADN Trang chủ Phần 1 Phần 2 Tiếp theo AD N VÀ GEN BÀI 15: ADN Thảo Luận Ghi nhớ Bài Tập Cũng cố : NỘI DUNG I. Cấu tạo hóa học của phân tử ADN II. Cấu trúc không gian của phân tử ADN I: Cấu tạo hóa học của phân tử ADN II. Cấu trúc không gian của phân tử ADN KẾT LUẬN (SGK) Trang chủ Phần 1 Phần 2 Tiếp theo AD N VÀ GEN BÀI 15: ADN Thảo Luận Ghi nhớ Bài Tập Cũng cố : NỘI DUNG I. Cấu tạo hóa học của phân tử ADN II. Cấu trúc không gian của phân tử ADN I. Hãy chọn câu trả lời dúng nhất. 1.Tính đặc thù của mỗi loại ADNdo yếu tố nào sau đây quy định a.Số lượng ,thành phần và trình tự sắp sếp của các nuclêôtit trong phân tử. b. Hàm lượng ADNtrong nhân tế bào. c. Tỉ lệ A +T/ G+X trong phân tử d. Cả b và c Trang chủ Phần 1 Phần 2 Tiếp theo AD N VÀ GEN BÀI 15: ADN Thảo Luận Ghi nhớ Bài Tập Cũng cố : NỘI DUNG I. Cấu tạo hóa học của phân tử ADN II. Cấu trúc không gian của phân tử ADN I. Hãy chọn câu trả lời dúng nhất. 2. Theo nguyên tắc bổ sung trường hợp nào sau đây là đúng. a. A+G =T+A b. A+T= G+X c. A=T, G=X d. cả a và c đúng TRƯỜNG TH CS PHƯƠNG LÂM GV:LÊ XUÂN HÙNG TỔ HÓA SINH TẠM BIỆT THẦY CÔ VÀ CÁC EM VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY
Tài liệu liên quan