Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975)

. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) . Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) . Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau Cách mạng Tháng Tám NHỮNG THUẬN LỢI SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

ppt79 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1768 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHƯƠNG III ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975) I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) a. Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau Cách mạng Tháng Tám NHỮNG THUẬN LỢI SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Quân Pháp cuốn cờ Nhân dân chào mừng tiếp quản thủ đô I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) a. Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau Cách mạng Tháng Tám KHÓ KHĂN LỚN NHẤT SAU CÁCH MẠNG THẮNG TÁMGIẶC NGOÀI Quân Tưởng đến Hải Phòng 1945 Quân Pháp và quân Anh đến Sải Gòn 9/1945I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) a. Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau Cách mạng Tháng Tám THÙ TRONGKINH TẾ TÀI CHÍNH KIỆT QUỆ“Vận mệnh dân tộc như ngàn cân treo sợi tóc”● VIỆT QUỐC● VIỆT CÁCH● ĐẠI VIỆTGIẶC NGOÀII. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) b. Chủ trương “kháng chiến kiến quốc” của ĐảngBÀI TRỪ NỘI PHẢNCHỐNG TD PHÁP XÂM LƯỢCGIỮ VỮNG CHÍNH QUYỀNCẢI THIỆN ĐỜI SỐNG Chỉ thị kháng chiến kiến quốc (25 - 11 – 1945) I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệmCỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN MỚITổng tuyển cử bầu Quốc hội Hồ Chí Minh làm chủ tịchThông qua Hiến pháp mới 11 - 1946I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệmCỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN MỚII. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệmCỦNG CỐ CÁC ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNGTHÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PNVNTHÀNH LẬP TỔNG LĐLĐVN THÀNH LẬP MT LIÊN VIỆTTHÀNH LẬP ĐẢNG Xà HỘI VN“Kết đoàn chúng ta là sức mạnh”I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệmPHÁT TRIỂN CÔNG CỤ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀNXÂY DỰNG LỰC LƯỢNG BỘ ĐỘI CHÍNH QUY XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂNH DÂN “Cuối năm 1946 quân đội quốc gia Việt Nam có 8 vạn”I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệmCHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘIPhát động tăng gia sản xuấtQuyên góp cho công quỹ“Nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lậpcũng chẳng có ý nghĩa gì”(Hồ Chí Minh)Hũ gạo tiết kiệmMột lớp bình dân học vụI. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệmI. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệmKHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP Ở MIỀN NAMKháng chiến Bến TreI. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệmHOÀ HOÃN VỚI TƯỞNG ĐỂ ĐÁNH PHÁP HOA VIỆT THÂN THIỆNNHÂN NHƯỢNGTRÁNH KHIÊU KHÍCHQuân Tưởng vào miền BắcI. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệmHOÀ VỚI PHÁP ĐỂ ĐUỔI TƯỞNGTa và Pháp ký Hiệp định sơ bộ 6/3/1946“Chúng ta cần hoà bình để xây dựng nươc nhà, cho nên chúng ta đã ép lòng mà nhân nhượng để giữ hoà bình”(Hồ Chí Minh)Đại diện các nước ký hiệp định sơ bộ 6/3/1946I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệmTA Đà NHÂN NHƯỢNG VỚI PHÁPPhạm Văn Đồng tại hội nghị PhôngtennơbờlôChỉ thị "Hòa để tiến“ngày 9-3-1946. I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệmPHIM BÁC HỒ ĐI THĂM PHÁP 1946BÁC KÝ TẠM ƯỚC 14 - 9I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệmÝ nghĩa: bảo vệ được nền độc lập của đất nước, giữ vững chính quyền cách mạng, xây dựng được nền móng đầu tiên cho chế độ mới, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc kháng chiến tòan quốc.Nguyên nhân thắng lợi : Đảng đã đánh giá đúng tình hình, kịp thời đề ra chủ trương kháng chiến, kiến quốc đúng đắn, xây dựng khối đại đòan kết tòan dân, lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thùBài học kinh nghiệm: Phát huy sức mạnh đại đòan kết, dựa vào dân, triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong nội bô kẻ thù, tận dụng khả năng hòa hõan để xây dựng lực lượng, củng cố chính quyền.I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) a. Hòan cảnh lịch sửPháp gây chiến ở Hà Nội 17 - 12 - 1946Pháp tấn công Hải Phòng 20 - 11 - 1946I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) a. Hòan cảnh lịch sửCUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC BÙNG NỔCảm tử quân Hà Nội Quyết tử cho tổ quốc quyết sinhLời kêu gọi toàn quốc khắng chiến 1946 của Hồ Chí MinhI. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) a. Hòan cảnh lịch sửPhim lời kêu gọi toàn quốc kháng chiếnI. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) a. Hòan cảnh lịch sửThuận lợi : Chúng ta chiến đấu để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc và đánh địch trên đất nước mình nên có chính nghĩa, có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Trong khi đó thì Pháp cũng có những khó khăn nhất định về chính trị, kinh tế, quân sự.Khó khăn: Tương quan lực lượng quân sự yếu hơn địch, bị bao vây bốn phía, chưa được nước nào công nhận, giúp đỡ. Quân Pháp thì có vũ khí tối tân và chiếm đóng được 2 nước Lào, Campuchia và 1 số nơi ở Nam bộ.I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) b. Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiếnBa văn kiện lớn thể hiện đường lối tòan quốc kháng chiến của Đảng: Văn kiện Tòan dân kháng chiến của Trung ương Đảng(12-12-1946) Lời kêu gọi tòan quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh(19-12-19460 Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Trường ChinhNội dung đường lốiMục đích kháng chiến: Kế tục và phát triển sự nghiệp Cách mạng Tháng TámTính chất kháng chiến: Dân tộc giải phóng và dân chủ mớiChính sách kháng chiến: Liên kết các dân tộc và đòan kết chặt chẽ tòan dânChương trình và nhiệm vụ kháng chiếnPhương châm tiến hành kháng chiếnTriển vọng kháng chiến: Mặc dù lâu dài, gian khổ, khó khăn, song nhất định thắng lợiI. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) b. Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến“ĐẠI HỘI KHÁNG CHIẾN”(11 – 19/2/1951, Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang)PHIM “BỐI CẢNH THẾ GiỚI VÀ TRONG NƯỚC TRƯỚC ĐẠI HỘI II”§¹I HéI §¹I BIÓU TOµN QUèC LÇN THø ii CñA §¶NG (2/1951)I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) b. Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến§¹I HéI §¹I BIÓU TOµN QUèC LÇN THø ii CñA §¶NG (2/1951)MỸ NGÀY CÀNG CAN THIỆP SÂU VÀO ĐÔNG DƯƠNG. Tướng Đờlát Đờtattơri cùng ký nhận viện trợ Mỹ 12/1950 Tàu chiến Mỹ vận chuyển vũ khí cho Pháp 1950 Nick sơn kiểm tra quân Pháp tại chợ GhềnhViện trợ của Mỹ cho Pháp (%) I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) b. Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến§¹I HéI §¹I BIÓU TOµN QUèC LÇN THø ii CñA §¶NG (2/1951)Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Báo cáo chính trị tại Đại hội II Trường Chinh – Tổng Bí thư của ĐảngChính cương của Đảng Lao động Việt NamI. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) b. Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến§¹I HéI §¹I BIÓU TOµN QUèC LÇN THø ii CñA §¶NG (2/1951)Phát triển đường lối theo phương châm hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội (1951-1954) Chính cương của Đảng Lao động Việt NamI. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) b. Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiếnNội dung đường lốiTính chất xã hộiĐối tượng cách mạngNhiệm vụ cách mạngĐộng lực cách mạngĐặc điểm cách mạngTriển vọng cách mạngGiai cấp lãnh đạo và mục tiêu của ĐảngChính sách của ĐảngQuan hệ quốc tếDân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiếnChủ nghĩa đế quốc xâm lược(Pháp – Mỹ), phong kiến phản độngĐánh đuổi đế quốc, xóa bỏ phong kiến, phát triển chế độ dân chủ nhân dânNền tảng của nhân dân là công, nông và lao động trí thứcCách mạng dân tộc dân chủ nhân dânNhất định sẽ đưa VN tiến tới CNXHGiai cấp công nhân. Phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chế độ XHCNPhát triển chế độ, gây mầm móng cho CNXH, đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợiThực hiện đòan kết Việt-Trung-Xô và Việt-Miên-LàoI. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) TA CHUẨN BỊ LỰC LƯỢNG LỚN MẠNH Thành lập đại đoàn quân tiên phong 28 - 8 - 1949 Đến 1952 có 7 đại đoàn Anh hùng lao động Hoàng Hanh XD nền kinh tế kháng chiến3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên hân thắng lợi và bài học kinh nghiệm a. Kết quả và ý nghĩa lịch sửI. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) TỪ 1950 TA CHUYỂN SANG THẾ PHẢN CÔNG ĐỊCH Chiến dịch Hoà Bình 1952Trung du B.b駭êng 18Hµ Nam NinhHoµ B×nhTh­îng LµoT©y B¾c§«ng Xu©n53 - 54§BPPh¶n c«ng ®Þch vÒ qu©n sù12/50 3/51 5/51 12/52 12/52 4/53 7/54 Chiến dịch Thượng Lào 4/19533. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên hân thắng lợi và bài học kinh nghiệm a. Kết quả và ý nghĩa lịch sửI. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) CHUẨN BỊ CHO CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ Quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ Đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ Kéo pháp vào Điện Biên Phủ3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên hân thắng lợi và bài học kinh nghiệm a. Kết quả và ý nghĩa lịch sửI. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) THẮNG LỢI Ở ĐIỆN BIÊN PHỦ LÀ THẮNG LỢI QUYẾT ĐỊNH CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN. Tướng Đờcáttari bị bắt Hàng ngàn quân Pháp bị bắt làm tù binh Cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm Đờ cát3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên hân thắng lợi và bài học kinh nghiệm a. Kết quả và ý nghĩa lịch sửI. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên hân thắng lợi và bài học kinh nghiệm a. Kết quả và ý nghĩa lịch sửKẾT HỢP VỚI ĐẤU TRANH NGOẠI GIAO Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị Giơnevơ 8 - 5 - 1954“Hội nghị Giơnevơ đã kết thúc. Ngoại giao ta đã thắng to”(Hồ Chí Minh) Toàn cảnh hội nghị GiơnevơI. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) PHIM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên hân thắng lợi và bài học kinh nghiệm a. Kết quả và ý nghĩa lịch sửI. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên hân thắng lợi và bài học kinh nghiệm a. Kết quả và ý nghĩa lịch sửCổ vũ phong trào CMTGĐánh thắngđế quốc lớnGiải phóng miền BắcSự sụp đổ của CNTD cũĐỐI VỚI VIỆT NAMĐỐI VỚI THẾ GIỚII. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên hân thắng lợi và bài học kinh nghiệm b. Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệmNGUYÊN NHÂN THẮNG LỢIĐCS VỮNG MẠNHCHÍNH QUYỀN NHÂN DÂNLỰC LƯỢNG VŨ TRANGĐOÀN KẾT TOÀN DÂNĐOÀN KẾT QUỐC TẾI. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên hân thắng lợi và bài học kinh nghiệm b. Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệmkinh nghiÖm lÞch sö3. VỪA KHÁNG CHIẾN VỪA XÂY DỰNG5. XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH4. KHÁNG CHIẾN LÂU DÀI1. XÁC ĐỊNH ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG2. KẾT HỢP HAI NHIỆM VỤII. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975) 1. Đường lối trong giai đọan 1954-1964a. Hòan cảnh lịch sửTÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC SAU 1954: BỊ CHIA CẮT HAI MIỀNCầu Hiền Lương qua sông Bến Hải - giới tuyến tạm thời Nam BắcII. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975) 1. Đường lối trong giai đọan 1954-1964a. Hòan cảnh lịch sửMIỀN BẮC Đà ĐƯỢC GIẢI PHÓNG Đại diện quân giải phóng vào tiếp quản thủ đô Đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc tại Sầm Sơn, Thanh Hoá Thiếu tướng Vương Thừa Vũ tại sân cột cờ trong thành Hoàng Diệu. II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975) 1. Đường lối trong giai đọan 1954-1964a. Hòan cảnh lịch sửMIỀN NAM BIẾN THÀNH THUỘC ĐỊA KIỂU MỚI CỦA MỸ.Ngô Đình Diệm và Giôn Sơn Ngô Đình Diệm và D.D. Aisenhao “Biên giới Hoa Kỳ kéo dài tới vĩ tuyến 17”II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975) 1. Đường lối trong giai đọan 1954-1964a. Hòan cảnh lịch sửMỸ - NGỤY THỰC HIỆN CHIẾN TRANH ĐƠN PHƯƠNGNhân dân Quảng Trị biểu tình đòi hủy bỏ luật phát xít 10/59 của Diệm, 10-1959. Ấp chiến lược 1961 - 1965II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975) 1. Đường lối trong giai đọan 1954-1964a. Hòan cảnh lịch sửMỸ DIỆM PHÁT XÍT HOÁ BỘ MÁY THỐNG TRỊMỹ Diệm bắt bớ và tra tấn những người yêu nước 3 - 1963II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975) 1. Đường lối trong giai đọan 1954-1964a. Hòan cảnh lịch sửMỸ DIỆM PHÁT XÍT HOÁ BỘ MÁY THỐNG TRỊNguyễn Văn Trỗi bị Mỹ Diệm sử bắn ở Pháp trường Sài Gòn 15 - 10 - 1964Những người dân thường bị Mỹ Diệm giết hại tại Tây Ninh tháng 8 - 1960II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975) 1. Đường lối trong giai đọan 1954-1964b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lối Chñ tr­¬ng ®­a miÒn B¾c qu¸ ®é lªn CNXH. Tháng 9/1954, Bộ Chính trịHàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tếHội nghị TW 7 – 8 (khóa II) 1955Hoàn thành CCRĐ; đưa miền Bắc tiến dần từng bước lên CNXH; kiện toàn lãnh đạo các cấp và củng cố MTDTTN Hội nghị TW 13 (12/1957)Đánh giá thắng lợi khôi phục kinh tế và đề ra nhiệm vụ soạn thảo đường lối cách mạng trong giai đoạn mớiHội nghị TW 14 (11/1958)Đề ra kế hoạch 3 năm phát triển KT – VH và cải tạo XHCN đối với kinh tế cá thể và kinh tế TB tư doanh (1958 – 1960)HNTW 16 (4/1959)Thông qua 2 NQ: về vấn đề hợp tác hóa NN và về vấn đề cải tạo CTN tư bản tư doanhII. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975) 1. Đường lối trong giai đọan 1954-1964b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lốiHN Xứ ủy Nam Bộ 12/1956Thảo luận “Đường lối cách mạng miền Nam” do Lê Duẩn soạn thảoHNTW 6 (15 – 17/7/1954)Đế quốc Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân Đông DươngNQ BCT 9/1954Chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị TiÕp tôc thùc hiÖn c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ ë miÒn Nam.HNTW 15 (1/1959)Con đường cơ bản của CM miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân... kết hợp ĐT chính trị và vũ trangII. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975) 1. Đường lối trong giai đọan 1954-1964b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lốiĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG MIỀN NAMLê Duẩn Bí thư xứ uỷ Nam bộNQTW 15(1 - 1959)HOÀN THÀNH CMDTDCDÙNG BẠO LỰC CM ĐỂ GIẢI PHÓNG MIỀN NAMCÓ THỂ CHUYỂN SANG ĐẤU TRANH VŨ TRANG LÂU DÀIII. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975) 1. Đường lối trong giai đọan 1954-1964b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lốiĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III (9 - 1960) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IIICHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI“Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà.”II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975) 1. Đường lối trong giai đọan 1954-1964b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lốiNỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI IIICÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở MIỀN NAMXÂY DỰNGCNXH Ở MIỀN BẮCLê Duẩn Tổng bí thư của ĐảngII. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975) 1. Đường lối trong giai đọan 1954-1964b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lốiCHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆTCỦNG CỐ QUÂY NGUỴVŨ KHÍ CỐ VẤN MỸQUỐC SÁCH ẤP CHIẾN LƯỢCII. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975) 1. Đường lối trong giai đọan 1954-1964b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lốiCHỦ TRƯƠNG CHỐNG LẠI CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆTNguyễn Văn Linh Bí thứ TW cục miền NamCHUYỂN SANG PHẢN CÔNG ĐỊCHĐẤU TRANH VŨ TRANG SONG SONG VỚI ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊII. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975) 1. Đường lối trong giai đọan 1954-1964b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lốiCHÚNG TA BẮT ĐẦU ĐÁNH LỚN NGUỴ QUÂNtrực thăng Mỹ bị quân dân Ấp Bắc-(Tiền Giang) bắn rơi ngày 2-1-1963. Quân giải phóng chiến đấu tại Bình Giã 12-1964. II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975) 1. Đường lối trong giai đọan 1954-1964b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lốiNGUỴ QUYỀN SÀI GÒN LỤC ĐỤC RỆU RÃNgô Đình Diệm bị đảo chính 1963 Trần Văn Hương NguyễnCao Kỳ Nguyễn VănThiệu 19651963II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975) 1. Đường lối trong giai đọan 1954-1964b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lốingôy quyÒn lôc ®ôc, rÖu r·: tõ 11/1963 ®Õn 6/1965 ®· diÔn ra 10 cuéc ®¶o chÝnhII. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975) 1. Đường lối trong giai đọan 1954-1964b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lốiẤP CHIẾN LƯỢC BỊ PHÁ VỠ TỪNG MẢNGNhân dân Củ Chi (Sài Gòn) phá ấp chiến lược II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG M