Chuyên đề Đánh giá biến động diện tích rừng

Phần mềm xử lý ảnh viễn thám: Phần mềm ENVI (The Environment for Visualizing Images) phiên bản 4.0 của Mỹ là một phần mềm chuyên dụng về xử lý ảnh. Với ENVI ta hoàn toàn có thể tiến hành tất cả các công đoạn từ nhập đến tiền xử lý, xử lý tư liệu viễn thám và xuất sang các phần mềm khác. Phần mềm làm bản đồ: Mapinfo là phần mềm có khả năng quản lý các dữ liệu không gian và thuộc tính tốt, hơn nữa lại dễ sử dụng, giá rẻ, trình bày sản phẩm đẹp. Phần mềm này có thể chuyển đổi khuôn dạng với phần mềm ENVI một cách dễ dàng rất thuận tiện trong khi sử dụng để nghiên cứu vấn đề mà đề tài đòi hỏi.

ppt49 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2471 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Đánh giá biến động diện tích rừng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan