Giáo trình Xã hội học văn hóa

- Từ “văn hóa” có thể được hiểu trên nhiều phương diện và bản thân nó bao hàm một phạm vi rộng lớn là sự sáng tạo của con người từ cái nhỏ nhất, đơn giản nhất đến cái lớn nhất, cái phức tạp nhất trên mọi lãnh vực đời sống của con người

doc64 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 4363 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Xã hội học văn hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan