Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng - Phạm Thị Anh Lê

1. Mở đầu 2. Các khái niệm cơ sở: - OODM, - OODB, - OODBM 3. Thiết kế CSDL hướng đối tượng 4. Hệ QTCSDL hướng đối tượng 5. ObjectStore

pdf7 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1887 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng - Phạm Thị Anh Lê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng Phạm Thị Anh Lê – ĐH Sư phạm Hà nội Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 2 Giới thiệu 1. Mở đầu 2. Các khái niệm cơ sở: - OODM, - OODB, - OODBM 3. Thiết kế CSDL hướng đối tượng 4. Hệ QTCSDL hướng đối tượng 5. ObjectStore 3 MỞ ĐẦU Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 4 Mở đầu  Các ứng dụng CSDL tiên tiến  Tính yếu của các hệ CSDL quan hệ  Tiếp cận mô hình hướng đối tượng Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 5 Các ứng dụng CSDL tiên tiến  Thiết kế có sự trợ giúp của máy tính  Công nghệ phần mềm có sự trợ giúp của máy tính  Các hệ thông tin văn phòng  Các hệ đa phương tiện và các hệ thông tin địa lý  CSDL siêu văn bản Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 6 Tính yếu của các hệ CSDL quan hệ  Biểu diễn yếu các thực thể thế giới thực  Sự quá tải của ngữ nghĩa  Hỗ trợ yếu cho các ràng buộc tác nghiệp và ràng buộc toàn vẹn  Cấu trúc dữ liệu homogenous  Khó khăn trong điều khiển các truy vấn đệ qui Phạm Thị Anh Lê - ĐHSPHN 7 Tiếp cận mô hình hướng đối tượng  Bắt nguồn từ các mạng ngữ nghĩa và các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng  Tập hợp lại các khái niệm cốt yếu để mô hình hoá một cách tiến triển các đối tượng phức tạp và các thủ tục liên kết  Cho phép sử dụng lại các đối tượng và thủ tục nhằm xây dựng những thực thể phức tạp hơn.
Tài liệu liên quan