Cơ sở lý luận về phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, việc nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho - sinh viên ngành giáo dục tiểu học là rất cần thiết. Trong khuôn khổ bài viết này tác giả đi sâu phân tích: Khái niệm, đặc điểm tâm lý sinh, mục tiểu, nội dung, phương pháp và những con đường phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học ở trường Đại học Tân | Trảo (DHTT).

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ sở lý luận về phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan