Đại cương về quản trị nguồn nhân lực

(Bản scan) Thành tựu Nhật Bản - đặc thù chính sách NNL. Quan điểm hệ thống - liên quan tới các chức năng quản trị khác. Tính chiến lược - quyết định về giá trị, bảo đảm sự độc đáo và lợi thế lâu dài của công ty: Quí (valuable), Hiếm (rare), Không dễ bắt chước (unimitable), Tổ chức hoàn hảo (well-organized).

pdf19 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2055 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đại cương về quản trị nguồn nhân lực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan