Đề cương chi tiết học phần - Nhập môn Lưu trữ học

Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận tài liệu lưu trữ, công tác lưu trữ; về những quy trình nghiệp vụ của công tác lưu trữ nói chung trước khi tìm hiểu các học phần cụ thể về chuyên ngành lưu trữ.

ppt7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1899 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương chi tiết học phần - Nhập môn Lưu trữ học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương chi tiết học phần Nhập môn Lưu trữ họcTS. Nguyễn Lệ Nhung0912581997TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997Mục tiêu của học phần Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận tài liệu lưu trữ, công tác lưu trữ; về những quy trình nghiệp vụ của công tác lưu trữ nói chung trước khi tìm hiểu các học phần cụ thể về chuyên ngành lưu trữ.TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997Nội dung: Chương 1: Những vấn đề chung về lưu trữ họcChương 2: Tài liệu lưu trữChương 3: Công tác lưu trữTS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997Tài liệu học tập: Sách, giáo trình:1.Tập bài giảng “Nhập môn Lưu trữ” Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I, Hà Nội. 20062. Dương Văn Khảm (2006), Công tác văn thư lưu trữ, NXB Văn hóa thông tin.TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997Tài liệu tham khảo:1. Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, NXB CTQG, Hà Nội 2001.2. Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia 34/2001/PL- UBTVQH103. Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia 2001.TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997Chương 1: Những vấn đề chung về lưu trữ học 05 tiết (4-1)I. Khái niệm, ý nghĩa tác dụng của Lưu trữ học1. Khái niệm2. Ý nghĩa, tác dụngII. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu1. Đối tượng nghiên cứu2. Phương pháp nghiên cứuIII. Mối quan hệ giữa Lưu trữ học với các ngành KH khác1. Sử học2. Sử liệu học 3. Văn bản học4. Thông tin họcTS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997Chương 2: Tài liệu lưu trữ 15 tiết (10-5)1. Khái niệm tài liệu lưu trữ2. Các đặc điểm của tài liệu lưu trữ3. Các loại hình tài liệu lưu trữ4. Ý nghĩa tác dụng của tài liệu lưu trữ TS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997Chương 3: Công tác lưu trữ 20 tiết (16-4) 1. Khái niệm, nhiệm vụ công tác lưu trữ2. Nội dung công tác lưu trữ2.1. Hoạt động quản lý nhà nước2.2. Hoạt động nghiệp vụ3.Tính chất của công tác lưu trữ3.1. Tính chất khoa học3.2. Tính chất cơ mật3.3. Tính chất xã hộiTS.GVC. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
Tài liệu liên quan