Đề cương triết học bài 1: Khái niệm về triết học

(Bản scan) VIII - VI trước công nguyên: Quan điểm phương tây "Triết là sự thông thái": philorophia Quan điểm phương đông "Triết là sự thông thái": là trí bao hàm sự hiểu biết rộng. Người ta coi triết học là khoa học của mọi khoa học. - Trung cổ: triết học không thể tìm một con đường phát triển mạnh, đạt được những thành tựu rực rỡ. Một số nước (Pháp, Anh, Hà Lan...) Thời kỳ này tư duy triết học phát triển trong hệ thống triết học duy tân, tiêu biểu là hệ thống triết học của Hêghen (1770 -1831). Tuy nhiên quan niệm triết học là khoa học của mọi KH vẫn tồn tại và hệ thống triết học của Hêghen được coi là toan tính cuối cùng. - Giữa thế kỷ 19 do sự chín mùi của điều kiện KT-Xã hội và khoa học, dẫn tới sự ra đời của triết học MÁC. - Triết học Mác: vẫn được tiếp tục nghiên cứu, giải quyết vấn đề cơ bản của triết học trên lập trường duy vật triệt để, đông thời nghiên cứu những vấn chung nhất của giới tự nhiên, xã hội và tư duy.

pdf36 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2017 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề cương triết học bài 1: Khái niệm về triết học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên