Đề kiểm tra kết thúc học kỳ I môn Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2 (Lần 1) - Năm học 2018 - 2019

Câu 1 (4 điểm): a. Dùng Form Design thiết kế form theo mẫu. b. - Tạo thủ tục tính tổng các số chia hết cho 3 từ 1 đến n (với n nhập từ bàn phím) cho nút “Tính” - Tạo thủ tục cho nút “nhập lại”

doc2 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 557 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra kết thúc học kỳ I môn Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2 (Lần 1) - Năm học 2018 - 2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN BIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC/ MÔ ĐUN Ngày tháng năm 2018 Đề kiểm tra chính thức Môn học/Mô đun: Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2 Lớp: CĐ CNTT K5 Khóa: 2017 - 2019 Học kỳ: 1 Năm học: 2018 - 2019 Lần thi: 1 Thời gian làm bài: 180 phút ĐỀ BÀI: Câu 1 (4 điểm): a. Dùng Form Design thiết kế form theo mẫu. b. - Tạo thủ tục tính tổng các số chia hết cho 3 từ 1 đến n (với n nhập từ bàn phím) cho nút “Tính” - Tạo thủ tục cho nút “nhập lại” Câu 2 (6 điểm): a. Thiết lập các nút Về Đầu, Về trước, Về Sau, Về Cuối. b. Tạo macro thông báo đã xóa thông tin sinh viên khi click chuột vào nút Xóa? c. Tạo menu Xem sinh viên có các menu con là Mở bảng và Thoát Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm NGƯỜI DUYỆT (Ký và ghi rõ họ tên) NGƯỜI RA ĐỀ (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Thu Trang
Tài liệu liên quan