Đề tài Điều chế kháng huyết thanh thỏ kháng liên cầu gây bệnh trên cá rô phi

Theo đề án phát triển nuôi cá rô phi 2003 – 2010 của bộ Thủy sản, sản lượng cá rô phi sẽ tăng từ 30.000 tấn năm 2003 lên 100.000 tấn năm 2005 và 200.000 tấn năm 2010. Giá trị xuất khẩu cá rô phi trong 6 năm tới dự kiến sẽ lên tới 160 triệu USD, tương đương 1.500 tỷ đồng.

pdf43 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2270 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Điều chế kháng huyết thanh thỏ kháng liên cầu gây bệnh trên cá rô phi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan