Giáo trình Xã hội học văn hóa - Phan Văn Dốp

• Cuối thế kỷ XVII, từ “văn hóa” (culture) bắt đầu được sử dụng với tư cách là một danh từ độc lập, được nhiều học giả đề cập đến và ý nghĩa ngày càng mở rộng. – S. Pufendorf (1632-1694), nhà nghiên cứu pháp luật người Đức: đưa từ “culture” thành một thuật ngữ khoa học để chỉ toàn bộ những gì do con người tạo ra => các sản phẩm nhân tạo này khác với các sản vật tự nhiên.

ppt199 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3079 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Xã hội học văn hóa - Phan Văn Dốp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan