Đề tài Mạng không dây băng thông rộng WiMAX- Các vấn đề về công nghệ và triển khai ứng dụng

Mạng không dây là một trong những b-ớc tiến lớn nhất của ngành máy tính. Dấu mốc quan trọng cho mạng không dây diễn ra khi tiến trình đi đến một chuẩn chung đ-ợc khởi động. Tr-ớc đó, các nhà cung cấp thiết bị không dây dùng cho mạng LAN đều phát triển những sản phẩmđộc quyền, thiết bị của hãng này không thể liên lạc đ-ợc với của hãng khác. Nhờ sự thành công của mạng hữu tuyến Ethernet, một số côngty bắt đầu nhận ra rằng việc xác lập một chuẩn không dây chung là rất quan trọng. Vì ng-ời tiêu dùng khi đó sẽ dễ dàng chấp nhận công nghệ mới nếu họ không còn bịbó hẹp trong sản phẩm và dịch vụ của một hãng cụ thể. Chuẩn không dây mới chính thức đ-ợc ban hành năm 1997. Sau đó có 2 phiên bản chuẩn, 802.11b (Hoạt động trên băng tần 2,4 GHz) và 802.11a (Hoạt động trên băng tần 5,8 GHz), lần l-ợt đ-ợc phê duyệt. Vào tháng 8/1999, Liên minh t-ơng thích Ethernet không dây WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) đ-ợc thành lập sau này đổi tên thành liên minh Wi-Fi. Mục tiêu hoạt động của tổ chức WECA là xác nhận sản phẩm của những nhà cung cấp phải t-ơng thích thực sự với nhau. Nh-vậy là công nghệ kết nối cục bộ không dây đã đ-ợc chuẩn hóa, có tên thống nhất Wi-Fi. Những ng-ời -a thích Wi-Fi tin rằng công nghệ này sẽ gạt ra lề hết những kỹ thuật kết nối không dây khác. Tuy nhiên, vài năm gần đây, thế hệ mạng đầu tiên dựa trên công nghệ mới WiMAX, hay gọi theo tên kỹ thuật là 802.16, đã ra đời và trở nên phổ dụng. WiMAX chính là phiên bản phủ sóng diện rộng của Wi-Fi với thông l-ợng tối đa có thể lên đến 70 Mb/giây và tầm xa lên tới 50 km, so với 50 m của Wi-Fi hiện nay. Ngoài ra, trong khi Wi-Fi chỉ cho phép truy cập ở những nơi cố định có thiết bị hotspot (Giống nh-các hộp điện thoại công cộng) thì WiMAX có thể bao trùm cả một thành phố hoặc nhiều tỉnh thành giống nh-mạng điện thoại di động. Một t-ơng lai rất hứa hẹn đang đón chờ WiMAX.

pdf135 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2499 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Mạng không dây băng thông rộng WiMAX- Các vấn đề về công nghệ và triển khai ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan