Đề tài Nâng cao chất lượng đảng viên của chi bộ trường THCS Thanh Uyên hiện nay

Chất lượng đảng viên là một trong những vấn đề cơ bản quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bởi đảng viên là những phần tử tạo thành các tổ chức cơ sở đảng và tạo thành Đảng Chất lượng đảng viên có vai trò cực kỳ quan trọng trong mỗi thời kỳ phát triển của đất nược Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Mỗi đảng viên tốt, mỗi Chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần, đảng viên kém, Chi bộ kém là những khâu yếu của Đang”?.Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nạm Đảng là sự liên kết của những người cùng lý tưởng, cùng mục đích phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, vững buớc tiến lên Chủ nghĩa xã hội”... Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X Đảng ta đã nhận định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp, yếu kém cả về phẩmchất và năng lực, thiếu tính chiến đấu và tinh thần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, giảm sút lòng tin, phai nhạt lý tưởng, một số ít có biểu hiện bất mãn, mất lòng tin, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm Pháp luật của Nhà nược Bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng, vẫn còn tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, …, thoái hoá biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn diễn ra nghiêm trọng, kéo dài”`.

doc37 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 6668 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nâng cao chất lượng đảng viên của chi bộ trường THCS Thanh Uyên hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN ĐỀ TÀI: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THCS THANH UYÊN HIỆN NAY MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài: Chất lượng đảng viên là một trong những vấn đề cơ bản quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bởi đảng viên là những phần tử tạo thành các tổ chức cơ sở đảng và tạo thành Đảng Chất lượng đảng viên có vai trò cực kỳ quan trọng trong mỗi thời kỳ phát triển của đất nược Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Mỗi đảng viên tốt, mỗi Chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần, đảng viên kém, Chi bộ kém là những khâu yếu của Đang”?.Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nạm Đảng là sự liên kết của những người cùng lý tưởng, cùng mục đích phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, vững buớc tiến lên Chủ nghĩa xã hội”... Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X Đảng ta đã nhận định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp, yếu kém cả về phẩmchất và năng lực, thiếu tính chiến đấu và tinh thần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, giảm sút lòng tin, phai nhạt lý tưởng, một số ít có biểu hiện bất mãn, mất lòng tin, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm Pháp luật của Nhà nược Bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng, vẫn còn tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, …, thoái hoá biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn diễn ra nghiêm trọng, kéo dài”`. (Nguồn: Văn kiện Đại hội X của Đảng, trang 263,264). Nhận thức sâu sắc được những vấn đề về giáo dục, chất lượng giáo dục, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ đảng viên, trường THCS Thanh Uyên chúng tôi luôn luôn chú trọng công tác bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đủ năng lực, phẩm chất, chuyên môn để thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị. Trường THCS Thanh Uyên là một đơn vị giáo dục trong hệ thống giáo dục thuộc phòng giáo dục và đào tạo Tam Nông. Trường đặt ở một xã khó khăn miền núi, cách thị trấn Hưng Hoá 15 km. Thanh Uyên là một xã miền núi nghèo, trình độ dân trí thấp và không đồng đều, có khoảng một phần ba dân số là đạo Thiên Chúa. Theo báo cáo của Đảng uỷ, chính quyền xã năm 2011 thì có gần 20% số hộ dân thuộc diện nghèo; Từ nghèo khó, từ nhận thức còn hạn chế của người dân nên chất lượng giáo dục còn có những hạn chế. Trường THCS Thanh Uyên được sự quan tâm của Đảng uỷ, chính quyền địa phương luôn chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Nhà trường có truyền thống, nền nếp dạy - học, nhiều năm liền là đơn vị tiên tiến cấp huyện. Nhà trường luôn chăm lo cho đời sống đội ngũ, đặc biệt là chăm lo chất lượng giáo dục và công tác bồi dưỡng đội ngũ, nhất là chú trọng đến chất lượng đảng viên, chi bộ nhà trường nhà trường đoàn kết, nhất trí, có tinh thần trách nhiệm, luôn gương mẫu trong công tác cũng như trong cuộc sống. Đội ngũ đảng viêncủa trường được đánh giá là đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, song đội ngũ đảng viên luôn biến động hàng năm do yêu cầu công tác tổ chức; đảng viên mới, trẻ kinh nghiệm trong công tác cao vai trò, uy tín của người thầy trong công tác giảng dạy cũng như trong quản lý học sinh. Từ thực tiễn của nhà trường, công tác bồi dưỡng đội ngũ đảng viên là vấn đề cấp thiết đòi hỏi chi bộ cần quan tâm chú trọng để đáp ứng yêu cầu đổi mới đáp ứng mục tiêu giáo dục theo Luật giáo dục 2005 luật giáo dục sửa đổi 2010, theo kịp sự phát triển của đất nước. Để đội ngũ không ngừng nâng cao nhận thức chính trị xã hội, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy để giữ vững niềm tin với Đảng uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương, giữ được uy tín của nhà trường đối với phòng giáo dục và các đơn vị bạn, từ năm học 2009 đến nay công tác bồi dưỡng đội ngũ đảng viên giáo viên THCS Thanh Uyên đã có được những kết quả đáng ghi nhận. Vì vậy, nâng cao chất lượng đảng viên hiện nay là một yêu cầu cấp bách Là một đảng viên sinh hoạt tại chi bộ trường THCS Thanh Uyên, được trang bị lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề xây dựng Đảng, bản thân tôi thấy vấn đề rất cần được quan tâm hiện nay là chất lượng đảng viên, với tinh thần trách nhiệm và là một đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ nhà trường nên tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng đảng viên của Chi bộ Trường THCS Thanh Uyên hiện nay”, để làm tiểu luận tốt nghiệp, với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Thanh Uyên - Tam Nông, góp phần trong việc xây dựng Chi bộ đảng trong sạch vững mạnh xuất sắc, để đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, Đảng viên là người tuyên truyền, giáo dục, tổ chức, hướng dẫn cho quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Đảng viên có chất lượng cao là cơ sở để xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Ngược lại, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh là điều kiện quan trọng quyết định chất lượng đội ngũ đảng viên. Tổ chức đảng quyết định con người, tổ chức mạnh mới có đảng viên tốt. 2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1.Mục đích nghiên cứu: Thực hiện phương châm lý luận phải liên hệ thực tiễn, bản thân tôi dựa trên cơ sở được học tập và thực trạng hiện nay đối với tổ chức chi bộ đảng địa phương nhận thấy cần chọn đề tài này nhằm góp phần cùng với Chi bộ tìm ra những giải pháp tối ưu để tham gia cho cấp ủy xem xét nhằm nâng cao chất lượng dảng viên đáp ứng giai đoạn hiện nay. Kiên quyết không thể để đảng viên đứng ngoài sự quản lý của Chi bộ, coi đó là vấn đề có tính nguyên tắc, đồng thời coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức, công tác kiểm tra tạo điều kiện cho từng đảng viên tự đổi mới, tự chỉnh đốn góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng từng bước nâng cao chất lượng đảng viên. 2.2.Nhiệm vụ nghiên cứu: Vận dụng cơ sở lý luận đã học và qua nghiên cứu khảo sát thực trạng tại Chi bộ làm cơ sở lý luận để đánh giá mặt ưu, khuyết rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm nhằm chứng minh, phân tích đề tài. Từ đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, đề xuất để tham mưu giúp Chi bộ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng dảng viên. Nhiệm vụ giải pháp nâng cao, xây dựng Chi bộ đảng đã được nhiều hội nghị Trung ương, các nhà khoa học cấp Trung ương, tỉnh và ngay ở cấp huyện đã nghiên cứu nhưng phần lớn các hội nghị, nghiên cứu ở tầm vĩ mô, nhất là ở những biện pháp, chủ trương mang tính chất chung cho cả nước hoặc cả tỉnh, huyện, quận, xã, thị trấn. Do đó tôi chọn đề tài này để nghiên cứu nhằm tổng kết lý luận khảo sát thực tế và đưa ra những phương pháp, giải pháp xác thực ở Chi bộ đảng thực tế tại nơi mình công tác nhằm đóng góp cùng chi bộ nâng cao chất lượng đảng viên. 3.Đối tượng và khách thể nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Nâng cao chất lượng đảng viên của chi bộ trường THCS Thanh Uyên. - Khách thể nghiên cứu: Chi ủy chi bộ, đảng viên trong chi bộ, giáo viên trong nhà trường. 4. Phạm vi nghiên cứu: Chi bộ Trường THCS Thanh Uyên, chi bộ khác cùng thuộc đảng bộ Thời gian: từ 2010-2015. 5.Phương pháp nghiên cứu: 5.1.Nhóm phương pháp tiếp cận nghiên cứu -PP duy vật biện chứng. -PP logic, lịch sử. -PP định tính định lượng. 5.2. Nhóm nghiên cứu lý thuyết -PP nghiên cứu tài liệu -PP phân tích hệ thống hóa tổng hợp lý thuyết -PP phân loại và mô hình hóa 5.3. Nhóm PP nghiên cứu thực tiễn: -PP quan sát -PP điều tra xã hội học dư luận tâm lý -PP phân tích tổng kết kinh nghiệm thực tiễn. 6. Kết cấu của tiểu luận: Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phần phụ lục tiểu luận gồm ba chương - Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn - Chương 2: Thực trạng chất lượng Đảng viên và công tác Đảng viên của Chi Bộ Trường THCS Thanh uyên - Chương 3: Những giải pháp NỘI DUNG Chương1: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn A. Cơ sở lý luận: 1.1. Quan điểm của Mác, ăng ghen, Lenin về người đảng viên cộng sản: 1.1.1. Quan điểm của Mac ăng ghen: Mác và ăng ghen đã khẳng định: Để lật đổ giai cấp tư sản và xã hội tư bản, xây dựng chủ nghĩa Cộng sản, giai cấp Vô sản nhất thiết phải thành lập chính Đảng của mịnh Hai ông đã đưa ra những quan điểm, nguyên lý xây dựng chính Đảng cách mạng của giai cấp vô sản và trực tiếp thể hiện quan điểm đó trong quá trình xây dựng và lãnh đạo hoạt động của “Liên đoàn những người cộng san”? – chính Đảng cách mạng đầu tiên trên thế giới của giai cấp vô sản, trong đó bộ phận rất quan trọng là những quan điểm cơ bản về người đảng viên cộng sản Người đảng viên cộng sản về mặt thực tiễn là bộ phận kiên quyết nhất trong các Đảng công nhận ở tất cả các nước, là bộ phận cổ vũ tất cả các bộ phận khác Về lý luận, họ hơn những bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản Các Mác và ăng ghen là những người đầu tiên nêu lên những tư tưởng cơ bản về Đảng Cộng sản Những tư tưởng đó bắt nguồn từ luận điểm khoa học về vai trò lịch sử thế giới của giai cấp công nhân…Theo hai ông: Đảng viên cộng sản là người được vũ trang bằng lý luận tiên tiến, có trình độ giác ngộ cao và trong hoạt động thực tiễn đảng viên là người kiên quyết biết lôi cuốn quần chúng hoạt đông. Đảng là một đội ngũ có tổ chức chặt chẹ Đảng phải là khối thống nhất trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chực Như vậy về bản chất, Đảng là của giai cấp công nhân, nhưng Đảng đại diện cho toàn thể nhân dân lao động, bởi vì giai cấp công nhân chỉ có thể giải phóng cho mình khi nó đồng thời giải phóng các tầng lớp nhân dân lao động trong xã hôi. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, Đảng chỉ có thể làm tròn vai trò là đội tiên phong khi Đảng chỉ bao gồm những chiến sỹ tiên phọng Đảng chỉ kết nạp những đại biểu ưu tú trong giai cấp công nhân và nhân dân lao động vào Đảng Đây chính là biện pháp quan trọng để cải tạo thành phần, chất lượng của Đảng và cũng là điều kiện quan trọng để xây dựng Đảng vững mạnh, nâng cao uy tín và vai trò tiên phong của Đảng. Để nâng cao chất lượng đảng viên, công tác đảng viên đóng một vai trò hết sức quan trong. Các Mác và Lenin rất chú ý, từ việc xây dựng điều kiện, tiêu chuẩn để kết nạp đảng viên, đến việc phân công công tác, quản lý, kiểm tra và kỷ luật đảng viên trong việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và Điều lệ Đảng Một trong những biện pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng đảng viên, đảm bảo sức sống, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là phải nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới vào Đảng Trong Điều 1, Điều 2 Chương I Điều lệ Liên đoàn những người Cộng sản, Mác - ăng ghen đã xác định: “Điều 1: Mục đích của Liên đoàn ( Liên đoàn những người cộng sản) là lật đổ giai cấp tư sản, lập nền thống trị của giai cấp vô sản, tiêu diệt xã hội tư sản cũ dựa trên sự đối kháng giai cấp và xây dựng một xã hội mới, không có giai cấp, không có chế độ tư hữu”. “Điều 2: Điều kiện làm hội viên là: a/Lối sống và hoạt động phù hợp với mục đích ậy b/ Nghị lực cách mạng và lòng trung thành trong tuyên truyền c/ Thừa nhận Chủ nghĩa Cộng sản d/ Không tham gia vào mọi tổ chức – chính trị hoặc dân tộc – chống Cộng sản và có nghĩa vụ báo cáo với cơ quan lãnh đạo hữu quan về việc mình tham gia vào một tổ chức nào đọ e/ Phục tùng các nghị quyết của Liên đoạn g/ Giữ bí mật mọi công việc của Liên đoàn f/ Được một chi bộ nhất trí kết nap. Ai không đủ điều kiện ấy sẽ bị khai tru” 1.1.2. Quan điểm của Lenin. Quan điểm của Lenin về người đảng viên cộng sản được thể hiện cô đọng và sâu sắc trong Chương I, Điều lệ của Đảng công nhân dân chủ xã hội Ngạ Về điều kiện kết nạp đảng viên, Lenin chỉ rõ: Tất cả những người nào thừa nhận Cương lĩnh của Đảng và ủng hộ Đảng bằng những phương tiện vật chất cũng như bằng cách tự tham gia vào một trong các tổ chức của Đảng, đều có thể được công nhận là đảng viên Trong điều kiện Đảng cầm quyền Lenin đã phát triển và hoàn chỉnh quan điểm của mình về tiêu chuẩn đảng viên Cộng sản Theo Lenin, tiêu chuẩn của người đảng viên trong điều kiện Đảng cầm quyền gồm những nội dung sau: - Đảng viên Cộng sản phải là người giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghịa - Có trình độ văn hoá, lý luận, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giạo - Có ý thức kỷ luật cao: “Chính đảng của giai cấp vô sản phải được thực hiện trong nội bộ của mình một chế độ tập trung chặt chẽ và một kỷ luật nghiêm ngat”(.. - Gắn bó với quần chúng, giáo dục tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, là tấm gương mẫu mực cho quần chúng noi thẹo - Đảng viên Cộng sản phải tiên tiến hơn quần chúng và khác so với các đảng viên khác, các phần tử cơ hôi. Tư cách đảng viên là những đặc trưng cơ bản của người đảng viên cần có, đó là yếu tố chủ yếu để phân biệt với người ngoài Đảng Các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lenin đã khái quát về những yêu cầu có tính nguyên tắc đối với tư cách người đảng viên cộng sản - Thừa nhận cương lĩnh của Đảng và suốt đời phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng Cộng sản chủ nghịa - Gắn bó chặt chẽ với Đảng bằng tự nguyện tham gia vào một tổ chức của Đảng và chịu sự quản lý của tổ chức. - Gương mẫu trong hành động cách mạng, là người đi đầu và có năng lực lôi cuốn quần chúng đấu tranh cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tôc. - Gương mẫu trong học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức và năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mang. Qua những vấn đề nêu trên, chúng ta thấy rằng các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lenin rất quan tâm đến đảng viên và công tác đảng viên nhằm xây dựng một đội ngũ đảng viên có chất lượng xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân đủ sức lãnh đạo cách mạng đến thắng lơi. 1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về đảng viên: 1.2.1.Tư tưởng Hồ Chí Minh về người đảng viên cộng sản Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới việc xaydung^+. Đảng vững mạnh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tôc. Có thể nói: Hồ Chí Minh đã dày công trăn trở, suy nghĩ về công tác xây dựng Đảng, trong đó có những yêu cầu về phẩm chất của một người Cộng sản Từ lúc cách mạng còn trứng nược Đảng mới thành lập, với số đảng viên ít ỏi, trải qua cuộc chiến đấu trường kỳ cho đến khi dành được chính quyền, bắt tay vào xây dựng xã hội mới, những người cộng sản Việt Nam, luôn đi đầu trong những nhận thức và hành đông. Biết bao chiến sỹ cộng sản đã kiên trung, dũng cảm, thông minh, sáng tạo đóng góp to lớn cho cách mạng, làm rạng danh Đang,đưởc nhan dân hết lòng ca ngơi. Nhưng cũng có những đảng viên lùi bước trước khó khăn, ngại khó, ngại khổ, sợ hy sinh, thậm chí có người đầu hàng địch, phản bội lại nhân dận Thực tiễn đó thôi thúc người lãnh tụ của Đảng và dân tộc suy nghĩ nhiều về thực chất của một người Cộng sản Việt Nam chân chịnh Tư tưởng Hồ Chí Minh về người Đảng viên Cộng sản là sự kế thừa và phát triển tư tưởng, quan điểm của Mác - ăng ghen và Lenin, phù hợp với điều kiện nước tạ Nói chuyện tại phân hiệu II Trường Nguyễn ái Quốc vào tháng 07 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng không phải là nơi để thăng quan tiến chức, để phát tại Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của tổ quốc, của giai cap”. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản Đảng chỉ kết nạp những người ưu tú trong giai cấp công nhân, nhân dân lao động vào Đảng Để đảm bảo vai trò tiên phong, vai trò lãnh đạo của Đảng Hồ Chí Minh rất quan tâm đến điều kiện để trở thành người đảng viên Cộng sản, hay nói cách khác đó là tư cách, tiêu chuẩn, hình mẫu của đảng viên cộng sản Điều lệ vắn tắt của Đảng cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh soạn thảo được Hội nghị thành lập Đảng thông qua, ghi rõ: “Lễ vào Đảng: Ai tin theo chủ nghĩa Công sản, chương trình Đảng và Quốc tế cộng sản, hăng hái đấu tranh cẩn thận và giám hy sinh phục tùng mệnh lệnh Đảng và đóng đảng phí, chịu phấn đấu trong một bộ phận Đảng, thời được vào Đang”?. Hồ Chí Minh còn chỉ rõ: “Người vào Đảng phải thừa nhận Đảng cương, phải tham gia công tác trong một tổ chức của Đảng, phải tuyệt đối trung thành Nghị quyết của Đảng, nộp đảng phi”'. Ngay từ năm 1927, đặc biệt là từ khi thành lập Đảng đến lúc Người qua đời, Hồ Chí Minh đã có nhiều bài nói, bài viết về tư cách của người đảng viên cộng sản thể hiện ở những nội dung: - Trung thành với chủ nghĩa Mac Lenin, kiên trì phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng dân tộc và nhân loai. - Vừa có tài, vừa có đức, trong đó đức là gốc, tích cực nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhận - Gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn luôn lấy dân làm gốc, vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân, thống nhất lời nói với việc làm, thực hiện “Đảng viên đi trước làng nước theo sau”, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và trước hệt - Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tệ - Kiên quyết đấu tranh chống các tư tưởng và hành động sai trái phản động trước hết là chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa xét lại và bệnh giáo điêu. - Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật Đảng, Pháp luật của Nhà nược 1.2.2. Quan điểm của Đảng ta về người đảng viên cộng sản Vận dụng quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về người Đảng viên Cộng sản Chương I, Điều 1 của Điều lệ Đảng được Đại hội toàn quốc lần thứ X thông qua đã chỉ rõ: “Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân lên trên lợi ích của cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính tri. Điều lệ Đảng, các Nghị quyết của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dận Phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng , giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đang”?. Từ những yêu cầu có tính nguyên tắc của những nhà kinh điển của chủ nghĩa Mac Lenin và những quy định trong Điều lệ Đảng có thể khái quát tư cách đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam với những nội dung sau: - Đảng viên phải là người giác ngộ lý tưởng cách mạng, trung thành và có kiến thức năng lực phấn đấu xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghịa - Đảng viên phải là người có ý thức tự giác và có tính tổ chức kỷ luật cao, chăm lo xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng -Đảng viên Cộng sản là người tôn trọng và bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đến lợi ích vật chất và tinh thần của nhân dân, là người giữ vững và không ngừng củng cố mối liên hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dận - Người đảng viên có vị trí, vai trò hết sức quan trọng và được thể hiện trên ba mối quan hệ đó là: + Quan hệ giữa đảng viên với lý tưởng cộng sản, với đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng + Đảng viên với tổ chức cơ sở đảng, với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng + Đảng viên với phong trào cách mạng quần chúng Như vậy, chất lượng đội ngũ đảng viên có vai trò đặc biệt to lớn quyết định sự vững mạnh, góp phần đambảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong các thời kỳ cách mang. Chất lượng đội ngũ Đảng viên là sự thống nhất biện chứng giữa phẩm chất và năng lực của từng đảng viên với số lượng và cơ cấu hợp lỵ Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, phải coi trọng nâng cao chất lượng từng người kết hợp chặt chẽ với việc nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng về cơ cấu và số lượng hợp lỵ Việc nâng cao chất lượng đảng viên có vai trò đặc biết quan trọng đối với công tác xây dựng trong sạch vững manh. Bởi vì: - Nâng cao chất lượng đảng viên góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng - Nâng cao chất lượng đảng viên góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt
Tài liệu liên quan