Đề tài Nghiên cứu khảo sát điều kiện kỹ thuật thử nghiệm trong dán nhãn tiết kiệm năng lượng

Nhóm nghiên cứu đã có cuộc khảo sát tình hình thực tế về sản xuất và tiêu thụ thiết bị điều hoà không khí và tủ lạnh tại Việt Nam,khảo sát phòng thử nghiệm hiệu suất năng l-ợng tại một số n-ớc trong khu vực kết quả thu đ-ợc nh- sau: • Tại Việt Nam 1. Công ty Sanyo HA Asean 2. Công ty TOSHIBA Việt Nam 3. Công ty TNHH Điện Máy REE 4. Công ty TNHH Điện tử Điện lạnh Darling 5. Chi nhánh công ty TNHHLG Electronic Việt Nam Các số liệu thực tế thu đ-ợc qua đợt khảo sát (phần phụ lục) có thể nhận thấy rằng nhu cầu tiêu thụ điều hoà và tủ lạnh hàng năm tại ViệtNam là rất lớn, chỉ tính 5 công ty đ-ợc khảo sát, sản phẩm xuất x-ởng tại 5 công trên cũng đã đạt khoảng 1 triệu bộ/năm. Việc kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị tại các công ty sản xuất t-ơng đối đơn giản, chủ yếu dựa trên tiêu chí an toàn của sản phẩm, ch-a có một công ty nào thiết lập ch-ơng trình kiểm tra về năng suấtlạnh và đánh giá hiệu suất năng l-ợng. Do vậy mà tính đến thời điểm hiện nay ch-a có một đơn vị nào trong n-ớc xây dựng phòng thử nghiệm xác định chỉ tiêu hiệu suất tiêu thụ năng l-ợng của các sản phẩm điện lạnh. * Qua cuộc khảo sát tại Singapore và Thái Lan nh-sau: * Tại Singapore, nhóm nghiên cứu đã đ-ợc Văn phòng môi tr-ờng quốc gia Singapore (Singapore National Enviroment Agency) giới thiệu hiện có các phòng thử nghiệm đặt tại các hãng sản xuất mà không đ-ợc tham quan trực tiếp phòng thử nghiệm. * Tại Thái Lan: Nhóm nghiên cứu đã đ-ợc Viện Bảo tồn Năng l-ợng quốc tế tại Tại Thái Lan (International Institute for Eenergy Conservation – IIEC) Đề tài:Nghiên cứu khảo sát điều kiện kỹ thuật thử nghiệm trong dán nhãn tiết kiệm năng l-ợng 7 giới thiệu thăm quan công ty Mitshubishi Thái Lan, thăm quan phòng thử nghiệm, thăm quan tr-ờng ĐH Chulalompo Thái Lan và thăm phòng thử nghiệm điều hoà qua việc quan sát từ bên ngoài. Kết quả thu đ-ợc qua chuyến khảo sát phòng thử nghiệm chỉ dựa vào quá trình quan sát và thu thập các số liệu. o Kết quả khảo sát thị tr-ờng Singapore và Thái Lan thì việc dán nhãn tiết kiệm năng l-ợng cho điều hoà và tủ lạnh đã đ-ợc tiến hành rất sớm và đồng bộ, cụ thể tại Thái Lan 2 thiết bị trên đã đ-ợc đánh giá và phân loại thành 5 cấp độ và biểu thị bằng chữ số, số 5 là mức năng l-ợng tiết kiệm và hiệu quả nhất. Trong ch-ơng trình mục tiêu quốc gia về Tiết kiệm năng l-ợng và hiệu quả nhiệm vụ của Bộ Công Th-ơng giai đoạn từ năm 2006 đến 2010 sẽ tiến hành dán nhãn tiết kiệm năng l-ợng cho 5 loại sản phẩm lựa chọn gồm động cơ điện, quạt điện, máy điều hoà nhiệt độ, tủ lạnh, bóng đèn huỳnh quang.

pdf61 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2038 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu khảo sát điều kiện kỹ thuật thử nghiệm trong dán nhãn tiết kiệm năng lượng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan