Đề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật điều khiển số trong máy công cụ - Thiết bị công nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực

(Bản scan) Ngày nay cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trên thế giới đang phát triển trên tốc độ vũ bão, không ngừng vươn tới những đỉnh cao mới - nhiều sản phẩm của các ngành : Hàng không, Y tế, Giao thông vạn tải, giáo dục, điện tử - tin học... là kết quả của trí tuệ sáng tạo là thành tựu lớn của công ngheejcao trong đó chính trục công nghệ điều khiển số là hạt nhân để tạo ra các ản phẩm công nghiệp này.

pdf142 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2001 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật điều khiển số trong máy công cụ - Thiết bị công nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan