Đề tài Phân tích SWOT Techcombank

Sản phẩm dịch vụ đa dạng, có tính cạnh tranh cao * Các sản phẩm dịch vụ bán lẻ : là thế mạnh của Techcombank, được khách hàng đón nhận và đánh giá cao. Dư nợ bán lẻ 2006: 2817 tỷ, tăng 80.5% so với năm 2005

ppt22 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 3193 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích SWOT Techcombank, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân tích SWOT Techcombank Nhóm Leaders Leaders Trần Mạnh Hà Hoàng Thu Huyền Trương Thị Hồng Nghĩa Cấn Thị Thúy Lan Lê Ngọc Toàn Mô hình SWOT W Weak S Strength O Oppoturnities T Threat SWOT Strength Weak Opportunities T Threat SWOT S Điểm mạnh riêng của Techcombank Điểm mạnh chung của hệ thống ngân hàng Việt Nam Strength (Điểm mạnh) S 1 Có hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp 3 Có những nhóm đối tượng khách hàng nhất định 2 Am hiểu thị trường. S Techcombank Sản phẩm dịch vụ đa dạng, có tính cạnh tranh cao Đi đầu trong công nghệ ngân hàng S Sản phẩm dịch vụ đa dạng, có tính cạnh tranh cao * Các sản phẩm dịch vụ bán lẻ : là thế mạnh của Techcombank, được khách hàng đón nhận và đánh giá cao. Dư nợ bán lẻ 2006: 2817 tỷ, tăng 80.5% so với năm 2005 S Ngân hàng Techcombank Tín dụng bán lẻ Cho vay tiêu dùng trả góp Cho vay học phí Cho vay gia đình trẻ Cho vay nhà mới Cho vay du học tại chỗ Cho vay du học nước ngoài Cho vay mua ô tô xịn Ứng trước tài khoản cá nhân Vay nhanh bằng cầm cố chứng từ Cho vay kinh doanh CK Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán Cho vay đảm bảo bằng chứng khoán niêm yết … Tín dụng DN Cho vay ngắn hạn Tài trợ vốn LĐ Thấu chi DN Cho vay đầu tư trung dài hạn Cho vay theo dự án Ngân hàng ACB Cho vay ngắn hạn Tài trợ thương mại trong nước Tài trợ XK trước khi giao hàng Chiết khấu bộ chứng từ XK Tài trợ nhập khẩu Cho vay thấu chi Cho vay cầm cố hạt nhựa S Với khách hàng Doanh nghiệp Là ngân hàng dẫn đầu doanh thu từ các hoạt động phi tín dụng: - Chất lượng thanh toán quốc tế ổn định với tỷ lệ tiêu chuẩn đạt mức 99.1% - Doanh số thanh toán quốc tế 2006: 1342 triệu USD, tăng 32% so với 2005, chiếm 54% doanh thu dịch vụ thuần của Techcombank S 2007 31.1.07 2003 2007 31.1.07 2003 Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng Triển khai 100% phần mềm bản quyển Microsoft NH đầu tiên nhận giải thưởng ứng dụng công nghệ ắm W Weak O Politics Economy Sociality T Technology Opportunities O P: Politics Hệ thống luật pháp được thay đổi tạo điều kiện cho việc phát triển ngân hàng: Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/5/2006 phê duyệt Đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. -> tạo điều kiện và là cơ sở nền tảng cho phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam O E: Economic Nền kinh tế Việt Nam sẽ bùng nổ mạnh & có thêm nhiều nhà đầu tư trong 5 năm tới Hội nhập kinh tế quốc tế: + cơ hội khai thác và sử dụng hiệu quả lợi thế của các hoạt động ngân hàng hiện đại đa chức năng, có thể sử dụng vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý từ ngân hàng các nước phát triển + phản ứng nhanh nhạy, điều chỉnh linh hoạt hơn theo tín hiệu thị trường trong nước và quốc tế nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro + thúc đẩy việc nâng cao tính minh bạch của hệ thống ngân hàng VN O S: Sociality - Việt Nam là đất nước có dân số trẻ =>số lượng khách hàng của ngân hàng lớn với nhiều nhu cầu đa dạng =>Tạo điều kiện cho ngân hàng xây dung được danh mục sản phẩm phong phú - Số người trong độ tuổi lao động lớn=>tạo thu nhập phát triển kinh tế=>tạo điều kiện cho ngân hàng phát triển O T: Technology - được ứng dụng nhanh chúng làm tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống ngõn hàng:thu thập thụng tin nhanh nhạy, chớnh xỏc=>giảm rủi ro thụng tin;cỏc ngõn hàng nối mạng,mở tàI khoản lẫn nhau làm giảm chi phớ thanh toỏn chuyển tiền T Chảy máu chất xám T Cạnh tranh Cạnh tranh toàn diện trên các mặt Hệ thống phân phối Khách hàng Năng lực tài chính Trình độ quản lý Công nghệ Chất lượng dịch vụ Số lượng các đối thủ cạnh tranh gia tăng nhanh T Rủi ro Rủi ro gia tăng do các nguyên nhân 1. Chịu sự quản lý của các ngân hàng tham gia góp vốn Khả năng bị rủi ro bởi những sự kiện bất lợi xảy ra với các ngân hàng góp vốn 2. Hội nhập làm tăng các giao dịch Làm gia tăng rủi ro khi cơ chế quản lý và hệ thống thông tin giám sát của NH chưa hiệu quả 3. Những cam kết về thuế quan và xóa bỏ hàng rào bảo hộ Gặp khó khăn về tài chính và gia tăng nợ quá hạn T Chảy máu chất xám - Nhân viên NH luôn được chào mời sang các NH khác với những vị trí và mức lương hấp dẫn -> NH luôn phải đối mặt với tình trạng chảy máu chất xám, mất đi những nhân viên có năng lực và kinh nghiệm…
Tài liệu liên quan