Đề tài Phân tích vấn đề liên quan đến chức năng lãnh đạo

(Bản scan) Như ta đã biết, mỗi tổ chức bao giờ cũng có yếu tố con người và công việc của nhà quản trị là làm thế nào để đạt được mục tiêu của tổ chức cân bằng và thông qua người khác. Đây chính là chức năng của nhà lãnh đạo. Khi các quản trị viên khích lệ các nhân viên cấp dưới của mình, tạo ảnh hưởng đến từng cá nhân hay tập thể lúc họ làm việc, lựa chọn kênh thông tin hiệu quả nhất hay giải quyết các vấn đề liên quan đến hành vi của nhân viên thì đó là các nhà quản trị đang thực hiện chức năng lãnh đạo của mình.

pdf18 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1847 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích vấn đề liên quan đến chức năng lãnh đạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan