Đề tài Quản lý học viên học viện công nghệ thông tin ozawa

Quản lý học viên bán tự động bao gồm thêm xóa sửa thông tin sinh viên Hệ thống trên máy tính chỉ giúp việc quản lý dễ dàng hơn và tập trung Yêu cầu hệ thống phải đơn giản, lược bỏ những phần không cần thiết. Chỉ cần một người quản trị, nhập dữ liệu

ppt11 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1882 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý học viên học viện công nghệ thông tin ozawa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tài: Quản lý học viên học viện CNTT Ozawa BÀI TẬP LỚN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU NHÓM 2 Yêu cầu bài toán Quản lý học viên bán tự động bao gồm thêm xóa sửa thông tin sinh viên Hệ thống trên máy tính chỉ giúp việc quản lý dễ dàng hơn và tập trung Yêu cầu hệ thống phải đơn giản, lược bỏ những phần không cần thiết. Chỉ cần một người quản trị, nhập dữ liệu Mô hình phần cấp chức năng Mô hình dữ liệu mức khung cảnh Đưa về dạng chuẩn 3NF THỰC THI Màn hình giao diện chính Màn hình quản lý học viên Màn hình quản lý lớp Màn hình quản lý điểm Màn hình quản lý môn học Kết xuất dữ liệu
Tài liệu liên quan