Đề tài Truyền dẫn vô tuyến - Nguyễn Quốc Hùng

Cùng với sự phát triển của Khoa học – Công Nghệ của thế giới, nước ta đang và dang áp dụng ngày càng nhều các thành tựu của Khoa học – Công Nghệ vào trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, xã hội và đời sống nói chung và trong ngành viễn thông nói riêng.

pdf32 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2293 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Truyền dẫn vô tuyến - Nguyễn Quốc Hùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BCTTTN Trung Cấp Mục Lục Nguyễn Quốc Hùng _ K9KT05 - 1 - MỤC LỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ...................................................................................... - 4 - LỜI NÓI ĐẦU........................................................................................................ - 7 - CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI VÀ CÔNG TY THỦY ĐIỆN TRỊ AN ........................................................................................................ - 8 - I. TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI:.......................................... - 8 - 1. Mạng chuyển mạch: ................................................................................. - 8 - 2. Mạng truyền dẫn: ..................................................................................... - 9 - II. TRUYỀN DẪN VÔ TUYẾN CỦA CÔNG TY THỦY ĐIỆN TRỊ AN: . - 10 - 1. Tổng quan về viễn thông của Công Ty Thủy Điện Trị An: ..................... - 10 -  Thiết bị Tổng Đài: .............................................................................. - 10 -  Thiết bị truyền dẫn:............................................................................. - 10 -  Mạng ngoại vi:.................................................................................... - 10 - 2. Cấu hình mạng truyền dẫn vô tuyến: ...................................................... - 11 - CHƯƠNG II: HỆ THỐNG MẠNG VÔ TUYẾN ỨNG DỤNG TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG ............................................................................................................. - 12 - I. CẤU TRÚC HỆ THỐNG: ......................................................................... - 12 - 1. Sơ đồ hệ thống: ...................................................................................... - 12 - 2. Chức năng các khối: ............................................................................... - 13 -  MSC (Mobile Switching Centre): TT chuyển mạch dịch vụ di động ... - 13 -  HLR (Home Location Register): ......................................................... - 13 -  VLR (Visitor Location Register): (được kết hợp với MSC)................. - 13 -  AuC (Authencation Centre), EIR (Equipment Identification register): - 13 - II. CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH: ............................ - 14 - 1. Hệ thống con vô tuyến:........................................................................... - 14 -  Hệ thống trạm gốc BSS bao gồm: ....................................................... - 14 -  Thiết bị di động ME:........................................................................... - 14 - 2. Hệ thống OSS:........................................................................................ - 14 -  Hệ thống GPRS: ................................................................................. - 15 -  Thành phần của hệ thống GPRS:......................................................... - 15 - III. KHẢO SÁT HỆ THỐNG CHUYỂN MẠCH CHI NHÁNH VIETTEL:. - 15 - 1. Sơ lược về BTS ALCATEL 9100:.......................................................... - 15 - 2. CẤU TRÚC CHUNG BTS ALCATEL A9100:...................................... - 17 -  Khối SUMA: ..................................................................................... - 18 -  Khối TRE: .......................................................................................... - 19 -  Khối ANC: ......................................................................................... - 21 - CHƯƠNG III: QUY TRÌNH LẮP ĐẶT BTS ....................................................... - 23 - I. TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH LẮP ĐẶT CÁC TRẠM BTS: ................ - 23 - 1. Tổng quan về trạm BTS:......................................................................... - 23 - 2. TỔNG QUÁT VỀ QUY TRÌNH LẮP ĐẶT BTS HUAWEI: ................. - 24 - II. QUY TRÌNH LẮP ĐẶT BTS HUAWEI:............................................... - 25 - 1. Lắp đặt phần INDOOR:.......................................................................... - 25 - 2. Lắp đặt phần OUTDOOR:...................................................................... - 28 - 3. Các điểm chú ý khi lắp đặt OUTDOOR:................................................. - 32 - Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. BCTTTN Trung Cấp Mục Lục Nguyễn Quốc Hùng _ K9KT05 - 2 - CHƯƠNG IV: QUY TRÌNH KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ BTS ...................................................................................................................... - 35 - I. MỤC ĐÍCH: .............................................................................................. - 35 - II. QUY TRÌNH KIỂM TRA: ..................................................................... - 35 - III. XÁC ĐỊNH LỖI VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ: ......................................... - 35 - 1. Khắc phục lỗi: ........................................................................................ - 36 - 2. Thứ tự thay thế: ...................................................................................... - 36 - CHƯƠNG V: GIỚI THIỆU MỘT SỐ DỊCH VỤ ỨNG DỤNG TRONG MẠNG VIETTEL ............................................................................................................. - 37 - SAU ĐÂY LÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ DỊCH VỤ CỦA VIETEL: .. - 38 - 1. ........................................................ - 38 -  Giới thiệu dịch vụ: .............................................................................. - 38 - DailyInfo-News ................................................................................................ - 38 -  Cách đăng ký dịch vụ:......................................................................... - 38 -  Dịch vụ Data (GPRS/EDGE) là dịch vụ kết nối Internet di động trên nền công nghệ GPRS/EDGE với tốc độ lên tới 250 Kbps. ................................... - 39 -  Tiện ích của dịch vụ Data: .................................................................. - 39 - 3. ........................................................... - 39 -  Dịch vụ tra cước: ................................................................................ - 39 -  Dịch vụ chuyễn cuộc gọi:.................................................................... - 40 -  Dịch vụ truyền Fax ........................................................................... - 40 -  Hiển thị số gọi đến:............................................................................. - 41 -  Dịch vụ xem và chia sẻ Video trên Mobile:......................................... - 42 - 4. .............................................................. - 42 -  Giá cước ............................................................................................. - 42 -  Cách đăng ký và sử dụng qua SMS: .................................................... - 42 - 5. ................................................................ - 42 - Dịch vụ I-Mail .................................................................................................. - 42 -  Giá cước: ............................................................................................ - 43 -  Chú ý: ................................................................................................. - 43 -  Các bước hướng dẫn sử dụng dịch vụ I-MAIL: ................................... - 43 - Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. BCTTTN Trung Cấp Mục Lục Nguyễn Quốc Hùng _ K9KT05 - 3 - 6. ........................................................ - 43 -  Dịch vụ Topup là gì?........................................................................... - 43 -  Điều kiện sử dụng: .............................................................................. - 44 -  Lợi ích khi sử dụng Topup? ................................................................ - 44 - 7. ...................................................... - 44 -  Dịch vụ đọc báo:................................................................................. - 44 -  Đăng ký dịch vụ và sử dụng dịch vụ: .................................................. - 44 - 8. ........................................................ - 45 -  Giới thiệu dịch vụ: .............................................................................. - 45 -  Thuê bao chuyển tiền: ......................................................................... - 45 -  Thuê bao nhận tiền:............................................................................. - 45 -  Số tiền được chuyển:........................................................................... - 45 -  Cách thức sử dụng dịch vụ:................................................................. - 45 -  Giới thiệu dịch vụ Imuzik: .................................................................. - 46 -  Tính năng mới “Sao chép bản nhạc chờ ”:........................................... - 46 -  Thao tác trực tiếp trên bàn phím điện thoại: ........................................ - 46 -  Cước phí: ............................................................................................ - 46 - 10. ..................................................... - 46 -  Tên dịch vụ: ...................................................................................... - 46 -  Điều kiện sử dụng dịch vụ: ................................................................. - 46 -  Hướng dẫn sử dụng:............................................................................ - 47 - 11. ............................................. - 47 - 12. ................................................ - 47 - TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................... - 48 - Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. BCTTTN Trung Cấp Lòi Nói Đầu Nguyễn Quốc Hùng _ K9KT05 - 4 - THUẬT NGỮ VIẾT TẮT VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ NGHĨA TRANG A. AuC Abis ANC Authencation Centrel Antenna Network Combiner Trung tâm chứng thực An ten mạng 13 13 21 B. BTS BSC BSS Base Trans Ceiver Station Base Station Controller Basic Synchronined Subset Trạm thu phát gốc Bộ điều khiển trạm gốc Hệ thống phụ cơ bản đồng bộ hóa 4 13 12 C. CT_IN CO Company for Telecom and Informatics Centrel Office Cty CP Viễn Thông Bưu Điện Tin Học Tổng đài trung tâm 4 10 D. DEC DEM DVM De coder Demultiplexer Data Over Voice Multiplexer Mã hoá Giải điều chế Số liệu trên bộ ghép kênh thoại 20 20 35 E. EIR ENCT EAC box Equipment Identification register Thiết bị nhận dạng đăng ký Mã hóa và phát Hộp cảnh báo 16 23 34 F. G. GSM GPS Global System for Mobile communication Global Positioning System Hệ thống thông tin di động toàn cầu Hệ thống định vị toàn cầu 12 34 H. HLR HUAWEI Home Location Register HUAWEI Bộ ghi định vị thường trú Công ty HUAWEI của Trung Quốc 13 25 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. BCTTTN Trung Cấp Lòi Nói Đầu Nguyễn Quốc Hùng _ K9KT05 - 5 - I. IMEI ISD INDOOR International Mobile Equipment Identity International Subcriber Dialing indoor Nhận dạng phân biệt thiết bị di động quốc tế Quay số thuê bao quốc tế Trong nhà 13 20 25 K. L. LNA Low Noise Amplifier Bộ khuếch đại tạp âm thấp 22 M. MSC Mobile Switching Centrel Trung tâm chuyển mạch dịch vụ di động 13 N. NSS NFB Network SubSystem No Fuse Breaker Hệ thống mạng con Công tắc 12 36 O. OSS OMC Operating System Subset Operations and maintenance centrel Hệ điều hành con Trung tâm khai thác và bảo dưỡng 12 12 P. PDN PLMN PSTN Public Swiched Data network Public Land Mobile network Paket Swiched Telephone network Mạng số liệu chuyển mạch công cộng Mạng di động mặt đất công cộng Mạng chuyển mạch điện thoại công cộng 12 12 15 Q. R. RXIF RXSYN Biến đổi trung tần phần thu Đồng bộ phần thu 20 20 S. SMSC SUMA 12 17 T. TRE TCH TTA Lắp đặt hệ thống khuếch đại đỉnh cột 17 18 28 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. BCTTTN Trung Cấp Lòi Nói Đầu Nguyễn Quốc Hùng _ K9KT05 - 6 - U. Um User mobile Di động người dùng 12 V. VTN2 VLR Visitor Location Register Đăng ký địa điểm truy cập 8 13 W. WBC Wide band combiner 22 X. XBCB XCLK External BTS control bus External clock Bus kiểm soát ben ngoài 18 18 Y. Z. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. BCTTTN Trung Cấp Lòi Nói Đầu Nguyễn Quốc Hùng _ K9KT05 - 7 - LỜI NÓI ĐẦU Cùng với sự phát triển của Khoa học – Công Nghệ của thế giới, nước ta đang và dang áp dụng ngày càng nhều các thành tựu của Khoa học – Công Nghệ vào trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, xã hội và đời sống…nói chung và trong ngành viễn thông nói riêng. Trong cuộc sống hàng ngày thông tin liên lạc đóng một vai trò rất quan trọng và không thể thiếu. Nó quyết định nhiều mặt hoạt động của xã hội, giúp con người nắm bắt nhanh chóng các thông tin, các giá trị văn hoá, kinh tế, khoa học kỹ thuật rất đa dạng và phong phú.Với nhu cầu cả về số lượng và chất lượng của khách hàng sử dụng các dịch vụ viễn thông ngày càng cao, đòi hỏi phải có những phương tiện thông tin hiện đại nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng “mọi lúc, mọi nơi” mà họ cần.Thông tin di động ngày nay đã trở thành một dịch vụ kinh doanh không thể thiếu được của tất cả các nhà khai thác viễn thông trên thế giới. Đối với các khách hàng viễn thông, nhất là các nhà doanh nghiệp thì thông tin di động trở thành phương tiện liên lạc quen thuộc và không thể thiếu. Với sự đa dạng về các loại hình kết nối và yêu cầu của mạng thông tin rộng khắp thì việc thiết kế, thi công và lắp đặt các mạng truyền dẫn đòi hỏi phải mềm dẻo và phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Chính vì thế, việc phát triển mạng truyền dẫn vô tuyến là đương nhiên và rất cần thiết. Với Truyền Dẫn Vô Tuyến, chúng ta có thể khắc phục được sự hạn chế về mặt địa lý, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ thông tin vô tuyến, nhất là trong thông tin di động. Do vậy, việc lựa chọn sản phẩm phụ thuộc rất nhiều vào nhà cung cấp sản phẩm. Đồng thời, viêc đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân viên phụ vụ cho việc vận hành, khai thác và bảo trì cũng là vấn đề cấp thiết. Trong kỳ thực tập này, em đã nghiêm cứu đề tài: “Truyền Dẫn Vô Tuyến” tại Trường nhưng có đi thực tế với đội lắp đặt và bảo trì của công ty CT-IN. Với đặc thù của công ty là chuyên nhận lắp đặt, bảo trì và khắc phụ sự cố các trạm BTS. Em đã phần nào nắm được những điều cơ bản về truyền dẫn vô tuyến, về quá trình lắp đặt, khai thác và bảo trì, cũng như khắ phục sự cố của một tuyến truyền dẫn vô tuyến (BTS ).Tuy vậy, do còn hạn chế về thời gian, kiến thức hiểu biết chưa sâu nên trong đề tài này của em không thể tránh được những thiếu sót. Rất mong quý thầy cô thông cảm và nhiệt tình chỉ bảo, giúp đỡ để em hoàn thành báo cáo thực tập tốt hơn. Em xin Chân thành cảm ơn! Biên Hòa, ngày 18 tháng 06 năm 2010. Sinh Vên Thực Tập Nguyễn Quốc Hùng Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. BCTTTN Trung Cấp Chương I: Tổng Quan Viễn Thông Đồng Nai Và Công Ty Thủy Điện Trị An Nguyễn Quốc Hùng _ K9KT05 - 8 - CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI VÀ CÔNG TY THỦY ĐIỆN TRỊ AN I. TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI: 1. Mạng chuyển mạch: Mạng chuyển mạch Viễn Thông Đồng Nai gồm 5 tổng đài Host, tạo thành 1 vòng ring chuyển mạch như sau: Hình 1.1: Cấu trúc tổng quát mạng chuyển mạch Viễn thông Đồng Nai. E1/C7 E1/C7 TOLL VTN 2 E1/C7 E1/C7 TOLL VTN 2 HOST 1B ALCATEL BIÊN HÒA TOLL VTN 2 HOST NEAX 61 LONG THÀNH HOST NEAX 61 LONG KHÁNH HOST LINEA- UT BIÊN HÒA TOLL VTN 2 E1/C7 E1/C7 TOLL VTN 2 HOST NEAX 61 LONG BÌNH E1/C7 E1/C7 E1/C7 E1/C7 E1/C7 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. BCTTTN Trung Cấp Chương I: Tổng Quan Viễn Thông Đồng Nai Và Công Ty Thủy Điện Trị An Nguyễn Quốc Hùng _ K9KT05 - 9 -  Trong đó, một tổng đài Host loại tổng đài Linea –UT ( Ý ) và một tổng đài Alcatel đặt tại Biên Hoà, còn 3 Host còn lại là tổng đài Neax 61 ( Nhật ) đặt tại Long Bình, Long Thành và Long Khánh.  Mỗi tổng đài Host đều có đường kết nối trực tiếp đến tổng đài Toll VTN2 tại Thành Phố Hồ Chí Minh, đều này cho phép tái lưu lượng từng tổng đài Host lên mạng quốc gia.  Từ 05 tổng đài đấu nối đến các trạm tổng đài vệ tinh (RLU) là mạng hình sao. Báo hiệu liên đài giữa các Host dùng báo hiệu số 7, báo hiệu R2 dùng làm dự phòng và dùng ở các tổng đài độc lập. Từ tổng đài Host Neax 61 đến tổng đài vệ tinh (RLU) dùng giao thức X.25 để điều khiển. Còn tổng đài Host Linea –UT đến tổng đài vệ tinh (RLU) dùng báo hiệu số 7 để điều khiển. 2. Mạng truyền dẫn:  Mạng truyền dẫn của Viễn Thông Đồng Nai là mạng vòng RING 25GB/sợi cáp quang, cho phép đấu nối 05 tổng đài Host lại với nhau theo cấu hình mắc lưới, làm tăng độ tin cậy, phân chia lưu lượng trong mạng chuyển mạch nội tỉnh. Hình 1.2: Cấu trúc tổng quát mạng truyền dẫn của Viễn thông Đồng nai  Mạng truyền dẫn Viễn Thông Đồng Nai được cáp quang hoá hoàn toàn, thiết bị truyền dẫn quang chủ yếu là FLX 150-600 và Alcatel. HOST Neax 61 Long Thành HOST Neax 61 Long Khánh HOST Neax 61 Long Bình HOST Line UT Biên Hòa HOST 1B Alcatel Biên Hòa RING 2.5GB RLU RLU TOLTOL TOL TOL TOL Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. BCTTTN Trung Cấp Chương I: Tổng Quan Viễn Thông Đồng Nai Và Công Ty Thủy Điện Trị An Nguyễn Quốc Hùng _ K9KT05 - 10 - II. TRUYỀN DẪN VÔ TUYẾN CỦA CÔNG TY THỦY ĐIỆN TRỊ AN: 1. Tổng quan về viễn thông của Công Ty Thủy Điện Trị An:  Thiết bị Tổng Đài:  Tổng Đài DEFINITY G3i: Gồm Tổng Đài khu nhà máy và Tổng Đài khu cu xá. Tổng Đài khu nhà máy có dung lượng 2x96 thuê bao đang sử dụng 96 thuê bao của tủ A; 8 đường trung kế tie line, 4 đường nối với Tổng Đài khu cư xá, đang sử dụng 2 đường; 2 đường đi Phú Lâm, trong đó có 1 đường dành cho máy trự tiếp A0 và 1 đường cho Tổng Đài ALCATEL 4400, 2 đường dùng cho hướng Trị An – Thác Mơ; 8 đường trung kế CO, đang sử dụng 1 đường cho máy trực tiếp A2.Tất cả các trung kế được chuyển qua đường 2 Mb/s đi A2. Tổng Đài khu cư xá có dung lượng 96 thuê bao đang sử dụng; 4 đường trung kế tie line nối với Tổng Đài khu vực nhà máy, đang sử dụng 2 đường; 8 đường trung kế CO đang sử dụng 1 đường kết nối với Bưu Điện Đồng Nai ( số 3 861155 ).  Tổng Đài Hicom 118: Có dung lượng 16 thuê bao, đang sử dụng 2 thuê bao đặt ở Phòng Điều Hành Trung Tâm và 1 thuê bao ho máy MEMORY đặt ở Tổng Đài; 16 đường trung kế CO đang sử dụng 8 đường là 8 số điện thoại dành cho điều hành trung tâm.  Tổng Đài EDTS – 30: Có dung lượng 30 số, đang sử dụng 15 số phục vụ cho điều hành.  Thiết bị truyền dẫn:  Tải 3 ABC – 3: Có 3 máy liên lạc theo 3 hướng là Hóc Môn, Long Bình và Đồng Xoài.  Tải 3 ABC – 3.1: Có một máy liên lạc theo hướng Thác Mơ.  Tải 3 ACK – 3C: Dự phòng.  Tải 3 AHC: Có 2 máy kết nối kênh 2 và kênh 3 của máy Tải 3 ABC – 3.1.  Viba AWA: Có dung lượng 2x2 Mb/s. Có 2 máy đặt ở khu cư xá và khu nhà máy dùng kết nối 2 Tổng Đài.  Viba MIRO LINK: Có dung lượng 4x2 Mb/s được thiết lập tại hai đầu nhà máy và trạm Long Bình.  Mạng ngoại vi:  Cáp treo 10x4x0,9 khu cư xá – nhà máy.  3 sợi cáp 50x2x0,5 từ Tổng Đài cư xá đến tủ cáp nhà số 1, nhà số 2, nhà số 3.  1 sợi cáp 30x2x0,5 từ Tổng Đài
Tài liệu liên quan