Bài giảng Tổng quan y học môi trường

2.1.3. Không khí (khí quyển): - Ảnh hưởng khí hậu, thời tiết. - Không ổn định, dễ biến đổi, luân chuyển khi có dịch bệnh dễ lan rộng.

ppt46 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2433 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tổng quan y học môi trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan