Bài giảng Ô nhiễm không khí - Phan Thị Trung Ngọc

1.3.3. Tầng trung lưu: - Không khí gần giống tầng các tầng dưới, Ôzôn và hơi nước rất thấp. - Nhiệt độ: giảm dần theo độ cao nhanh hơn, đạt điểm cực lạnh - 100oC. - Áp suất tiếp tục giảm theo độ cao.

ppt87 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2298 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Ô nhiễm không khí - Phan Thị Trung Ngọc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên