Đề thi học kỳ 2 môn Kỹ thuật phân tích vật liệu - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Câu 1: (2,5 điểm) Trình bày nguyên lý hoạt động, ưu và nhược điểm của kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) Câu 2:(2,5 điểm) Trình bày chức năng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của kính hiển vi điện tử quét (SEM) Câu 3: (2,5 điểm) Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quang phổ hồng ngoại (FTIR)

pdf3 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kỳ 2 môn Kỹ thuật phân tích vật liệu - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trang1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG Bộ môn Công nghệ Vật liệu ------------------------- ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 Môn: Kỹ thuật phân tích vật liệu Mã môn học: MAAT331412 Đề thi có 03 trang. Ngày thi: 20/07/2020 Thời gian: 90 phút SV không được phép sử dụng tài liệu Câu 1: (2,5 điểm) Trình bày nguyên lý hoạt động, ưu và nhược điểm của kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) Câu 2:(2,5 điểm) Trình bày chức năng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của kính hiển vi điện tử quét (SEM) Câu 3: (2,5 điểm) Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quang phổ hồng ngoại (FT- IR) Câu 4:(2,5 điểm) Kết quả chụp ảnh kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) và quang phổ kế hấp thụ (UV-Vis) của các vật liệu như hình kèm theo (trang 2 và 3). Hãy vận dụng phương pháp TEM và UV-Vis để phân tích và đánh giá các vật liệu này: Mẫu R=[TSC]/[Ag+] λmax (nm) Hình dạng của hạt nano Ag S1 0 423 ~100% hạt hình cầu S2 3,6 571 ~ 40% dạng tam giác ~ 60% dạng đĩa S3 5,4 565 ~ 85% dạng tam giác ~ 15% dạng lục giác S4 7,2 553 ~ 95% dạng tam giác S5 9,0 607 ~ 80% dạng tam giác ~ 20% dạng lục giác S6 22,5 629 ~ 77% dạng tam giác, ~ 18% dạng lục giác, 5% dạng đĩa Ghi chú:Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. Chuẩn đầu ra của học phần Nội dung kiểm tra [CĐR 1.1] Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về các phương pháp và kỹ thuật phân tích vật liệu. [CĐR 1.2] Hiểu rõ được các phép đo để nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện, quang của vật liệu Câu 1, 2,3 [CĐR 2.1] Vận dụng kiến thức về về phương pháp phân tích vật liệu để giải các bài tập liên quan [CĐR 2.2] Vận dụng phép đo để nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện, quang của vật liệu. Câu 4 Ngày 13 tháng 07 năm 2020 Thông qua Trưởng Bộ môn Trang2 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 300 400 500 600 700 800 Bước sóng (nm) Đ ộ hấ p th ụ (a .u .) S1 S2 S3 S4 S5 S6 Phổ UV-Vis và màu sắc của dung dịch bạc nanoplates với các tỉ lệ khác nhau về nồng độ của [TSC]/[Ag+] S1 Hình cầu 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Hình dạng S ố lư ợ ng (% ) S2 Tam giác Đĩa tròn 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Hình dạng S ố lư ợ ng (% ) Trang3 S3 Tam giác Lục giác 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Hình dạng S ố lư ợ ng (% ) S4 Tam giác Các dạng khác 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Hình dạng S ố lư ợ ng (% ) S5 Tam giác Lục giác 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Hình dạng S ố lư ợ ng (% ) S6 Tam giác Lục giác Đĩa tròn 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Hình dạng S ố lư ợ ng (% ) Ảnh TEM của các mẫu khi thay đổi tỷ lệ nồng độ [TSC]/[Ag+]