Đề thi kết thúc học phần học kỳ I môn Phương pháp toán cho vật lý 1 - Đề 1 - Năm học 2017-2018 - Đại học Quốc gia Hà Nội

Câu I. Tích phân phương trình vi phân sau: y'' + 4y = 4t2 + 10e-t, với điều kiện ban đầu y(0) = y'(0) = 0.

pdf1 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kết thúc học phần học kỳ I môn Phương pháp toán cho vật lý 1 - Đề 1 - Năm học 2017-2018 - Đại học Quốc gia Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên