Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 1

Chất lỏng có tỷ trọng =0,8 được đựng trong bình chứa kín như hình vẽ. Biết số chỉ áp kế có giá trị dư là p=0,5 at. Chiều cao cột chất lỏng trong bình H=2m. Một cửa van có đường kính D = 0,4m có thể quay quanh bản lề A. Tìm lực giữ nhỏ nhất đặt tại B để cửa van đóng như hình vẽ? Bỏ qua ma sát tại bản lề A và bỏ qua trọng lượng van.

doc2 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1494 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỘI ĐỒNG THI KHOA KHCB BỘ MÔN CƠ HỌC Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 1 - Thời gian làm bài: 70 phút Trưởng Bộ môn ký duyệt Ghi chú: Sinh viên không được: sử dụng tài liệu; viết vẽ vào đề thi. Đề thi phải nộp cùng bài thi. ( C¸c kÕt qu¶ lµm trßn ®Õn 2 sè sau dÊu phÈy) p D H A B C©u 1 3,5 điểm Chất lỏng có tỷ trọng d=0,8 được đựng trong bình chứa kín như hình vẽ. Biết số chỉ áp kế có giá trị dư là p=0,5 at. Chiều cao cột chất lỏng trong bình H=2m. Một cửa van có đường kính D = 0,4m có thể quay quanh bản lề A. Tìm lực giữ nhỏ nhất đặt tại B để cửa van đóng như hình vẽ? Bỏ qua ma sát tại bản lề A và bỏ qua trọng lượng van. Đáp án: - g=0,8*9810 = 7848 N/m3 - w=pD2/4=0,1256 m2 - P=(po+ghC)w= 8132 N - F=P/2 = 4066 N C©u 2 ( 6,5 điểm) Chất lỏng trong hai bể chứa A và B được nối với nhau bởi hệ thống ống dẫn như hình vẽ. Các dữ liệu cho như sau: Bể A có HA=3m; áp suất tại mặt thoáng có giá trị dư là 0,6at. Bể B có HB=7m; áp suất tại mặt thoáng là áp suất khí trời. Ống dẫn 1 có d1=150mm; l1=5m; l1=0,02; ống dẫn 2 có d2=100mm; l2=30m; l2=0,024; ống dẫn 3 có d3=75mm; l3=3m; l3=0,015. Hệ số tổn thất tại cửa vào xcv=0,5; cửa ra xcr=1; tại vị trí uốn 1 xu1=0,8; uốn 2 xu2=1,5 (ứng với vận tốc trong ống 2). Chất lỏng có g=9810 N/m3, lấy g=9,81m/s2. 1/ Nếu mở khóa K thì chất lỏng chảy theo chiều nào? (1điểm) 2/ Tìm lưu lượng chảy trong các ống? Với hệ số tổn thất tại khóa xK=5,5.(3,5 điểm) 3/ Vẽ đường năng và đường đo áp của hệ thống đã cho? (2 điểm) Uốn 1 K po pa A B HA HB d1 d2 d3 Uốn 2 Đáp án: 1/ Chất lỏng chảy theo chiều từ A sang B vì: eA= HA+ pod/g =3+ 0,6*98100/9810=9 m eB = HB + pod/g = 7m eA >eB chất lỏng chảy từ nơi có năng lượng cao đến nơi có năng lượng thấp 2/ hwB-A = 102,8 v12/2g=eA- eB = 2 Vậy : v1 = 0,62 m/s Q = v1.w1=10,9 (l/s) 3/ Vẽ đường năng, đường đo áp: K po pa A B HA HB d1 d2 d3 Uốn 2