Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 1104

Câu 1: Một van chắn tự động AB đóng mở chất lỏng có dạng hình tam giác và có thể quay quanh trục đi qua E như hình vẽ. Biết chất lỏng có tỷ trọng =0,88; áp suất trên mặt thoáng chất lỏng có giá trị tuyệt đối 1,13 at. 1/ Xác định áp lực dư chất lỏng tác dụng lên cửa van AB? 2/ Xác định lực đẩy của lò xo sao cho cửa van ở vị trí cân bằng cân bằng như hình vẽ ?

doc1 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1533 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 1104, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỘI ĐỒNG THI KHOA KHCB BỘ MÔN CƠ HỌC Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 1104 - Thời gian làm bài: 75 phút Trưởng Bộ môn ký duyệt Ghi chú: Sinh viên không được: sử dụng tài liệu; viết vẽ vào đề thi. Đề thi phải nộp cùng bài thi. ( Các kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa sau dấu phẩy) Câu 1: pot A B 10 m 6 m 8 m 4 m 3 m E Một van chắn tự động AB đóng mở chất lỏng có dạng hình tam giác và có thể quay quanh trục đi qua E như hình vẽ. Biết chất lỏng có tỷ trọng d=0,88; áp suất trên mặt thoáng chất lỏng có giá trị tuyệt đối 1,13 at. 1/ Xác định áp lực dư chất lỏng tác dụng lên cửa van AB? 2/ Xác định lực đẩy của lò xo sao cho cửa van ở vị trí cân bằng cân bằng như hình vẽ ? Câu 2: Nước ở 20oC (có g=9789 N/m3 và n=0,0101cm2/s) ở hai bình chứa A và B được nối với nhau bằng hai ống dẫn bằng thép mới (hệ số nhám n=0,007). Ống 1 và 2 có đường kính lần lượt là d1=150mm và d2=300mm, chiều dài ống 1 là l1=20m. Các hệ số tổn thất cục bộ tại cửa vào xcv=0,5; cửa ra xcr=1; tại vị trí mở rộng xmr=0,56 (ứng với vận tốc trong ống 1). Áp suất mặt thoáng bể A có giá trị tuyệt đối 1,25at; mặt thoáng bể B là áp suất khí trời. 1/ Tìm lưu lượng chảy từ A sang B? Nếu H=2m, biết trạng thái chảy trong các ống là chảy rối và lấy a=1,1. 2/ Vẽ định tính đường năng, đường đo áp dư của hệ thống trên? 1 2 pa pot 7m 25m Van xv=3.5 H A B