Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 1108

Câu 1: Một tấm phẳng tam giác ABE ngập trong chất lỏng có trọng lượng riêng =0,8. Biết áp suất trên mặt thoáng có giá trị tuyệt đối pot=122,6kPa. Tam giác cân tại đỉnh E, cạnh AB = 5m; chiều cao tương ứng hạ từ đỉnh E xuống đáy AB là a=3m. 1/ Xác định áp lực tuyệt đối tác dụng lên tấm phẳng? 2/ Xác định trị số áp lực dư tác dụng lên tấm phẳng.

doc1 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1413 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 1108, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỘI ĐỒNG THI KHOA KHCB BỘ MÔN CƠ HỌC Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 1108 - Thời gian làm bài: 75 phút Trưởng Bộ môn ký duyệt Ghi chú: Sinh viên không được: sử dụng tài liệu; viết vẽ vào đề thi. Đề thi phải nộp cùng bài thi. ( Các kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa sau dấu phẩy) Câu 1: 30o B B A pot E A a h=2m G Một tấm phẳng tam giác ABE ngập trong chất lỏng có trọng lượng riêng d=0,8. Biết áp suất trên mặt thoáng có giá trị tuyệt đối pot=122,6kPa. Tam giác cân tại đỉnh E, cạnh AB = 5m; chiều cao tương ứng hạ từ đỉnh E xuống đáy AB là a=3m. 1/ Xác định áp lực tuyệt đối tác dụng lên tấm phẳng? 2/ Xác định trị số áp lực dư tác dụng lên tấm phẳng. Biết mômen quán tính của tấm phẳng lấy đối với trục EG: JC=. Câu 2: Nước được dẫn trong hệ thống ống đặt trên cùng một mặt phẳng và đổ ra ngoài khí trời tại E như hình vẽ. Biết QE=12 (l/s); tại D lấy ra một lưu lượng QD=10 (l/s); lưu lượng tháo dọc trên đường ống 2 là q=0,05 (l/s.m). Các thống số của ống dẫn cho như sau: l1=150m; K1=158,4 (l/s); l2=170m; K2=113,5 (l/s); l3=140m; K3=186,3 (l/s); l4=200m; K4=186,3 (l/s); l5=150m; K5=186,3 (l/s); g=9810 N/m3 A B C D E QD QE H l1 l2 l3 l4 l5 1/ Tìm chiều cao cột áp tại C? 2/ Nếu độ cao tối đa cột tháp cho phép xây tại A là Hmax=10m thì áp suất dư trên mặt thoáng bể chứa phải bằng bao nhiêu?