Đề thi lịch sử học thuyết kinh tế

1/ So sánh các quan điểm KT khác nhau của: + Trọng thương, trọng nông. Nhận xét + Cổ điển, tân cổ điển. Nhận xét + Cổ điển với Keynes. Nhận xét + Adam Smith, Ricardo về lý luận: giá trị, tiền lương, lợi nhuận và địa tô 2/ Phân tích các quan điểm KT cơ bản của trọng thương. Anh chị vận dụng học thuyết trọng thương ntn trong phát triển nền ngoại thương ở nước ta? Giải thích?

pdf4 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1622 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi lịch sử học thuyết kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi lịch sử học thuyết kinh tế 1/ So sánh các quan điểm KT khác nhau của: + Trọng thương, trọng nông. Nhận xét + Cổ điển, tân cổ điển. Nhận xét + Cổ điển với Keynes. Nhận xét + Adam Smith, Ricardo về lý luận: giá trị, tiền lương, lợi nhuận và địa tô 2/ Phân tích các quan điểm KT cơ bản của trọng thương. Anh chị vận dụng học thuyết trọng thương ntn trong phát triển nền ngoại thương ở nước ta? Giải thích? 3/ Phân tích các quan điểm KT cơ bản của trọng nông. Anh chị vận dụng học thuyết trọng nông ntn trong phát triển nền nông nghiệp ở nước ta? Giải thích? 4/ Phân tích thuyết điều tiết kinh tế nhà nước của Keynes? Anh chị vận dụng học thuyết này ntn trong quản lý nền kinh tế của nước ta? 5/ Giải thích các quan điểm kinh tế sau của Ricardo: - “Khi năng suất lao động tăng thì tiền lương giảm và lợi nhuận tăng” Anh chị nhận định (ủng hộ hay phản đối) ntn về quan điểm trên? Giải thích? - Các nhà KT học cổ điển cho rằng tiền lương và lợi nhuận là mâu thuẫn. Theo anh chị có thể dựa vào cơ sở kinh tế nào tiền lương thì có thể làm giảm mẫu thuẫn giữa tiền lương và lợi nhuận (tiền lương tăng thì lợi nhuận tăng)? Giải thích? 6/ Giải thích Clark đã phủ nhận cuộc đấu tranh đòi tăng lương và chống thất nghiệp của người công nhân ntn? Theo anh chị cần phải dựa vào cơ sở kinh tế nào thì có thể vừa tăng lương vừa giảm thất nghiệp cho người công nhân?
Tài liệu liên quan