Đề thi hết môn quản trị học dành cho lớp tại chức K25A

I- LÝ THUYẾT. Câu 1: Nêu những đóng góp cũng như hạn chế của: - Lý thuyết Định lượng về quản trị. - Lý thuyết quản trị của Donglas Mc. Gregor thuộc trưòng phái Tâm lý xã hội hay Tác phong (2,5 điểm). Câu 2: Sau khi nghiên cứu các chức năng quản trị, Anh (Chị) liên hệ với đơn vị Anh – Chị đang công tác, những gì đã làm được cũng chưa làm được và những gì cần bổ sung cho lý thuyết để chúng phù hợp với thực tiễn hơn. (2,5 điểm)

pdf6 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1231 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi hết môn quản trị học dành cho lớp tại chức K25A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 Đề thi hết môn quản trị học dành cho lớp tại chức K25A 2 ĐỀ THI HẾT MÔN QUẢN TRỊ HỌC -----oOo----- - Dùng cho lớp Đại học tại chức K.25A. - Thời gian làm bài 90 phút. - Học viên được sử dụng tài liệu tham khảo. I- LÝ THUYẾT. Câu 1: Nêu những đóng góp cũng như hạn chế của: - Lý thuyết Định lượng về quản trị. - Lý thuyết quản trị của Donglas Mc. Gregor thuộc trưòng phái Tâm lý xã hội hay Tác phong (2,5 điểm). Câu 2: Sau khi nghiên cứu các chức năng quản trị, Anh (Chị) liên hệ với đơn vị Anh – Chị đang công tác, những gì đã làm được cũng chưa làm được và những gì cần bổ sung cho lý thuyết để chúng phù hợp với thực tiễn hơn. (2,5 điểm) II- BÀI TẬP GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG QUẢN TRỊ. 3 Nếu Anh – Chị là lãnh đạo cao nhất của một doanh nghiệp, xử lý (làm như thế nào) với các tình hưống sau: 1- Khi khách hàng (người mua) vi phạm hợp đồng tương đối nghiêm trọng. (1 điểm) 2- Trong nội bộ có mâu thuẫn (xung đột) với nhau giữa hai cán bộ cấp trung. (1 điểm) 3- Khi bạn làm việc với cấp trên là một người hay chuyên quyền, độc đoán. (1 điểm) 4- Khi mệnh lệnh của mình bị cấp dưới phản đối hoặc không thi hành? (1 điểm) 5- Bị khách kiện vì cho mình vi phạm hợp đồng? (1 điểm) TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 / 07 / 2000 Giảng viên ra đề 4 VÕ VĂN HIỂN ĐỀ THI HẾT MÔN QUẢN TRỊ HỌC -----oOo----- - Dùng cho lớp đại học tại chức K.25A - Thời gian làm bài 90 phút - Học viên được sử dụng tài liệu tham khảo I- LÝ THUYẾT. Câu 1: Tại sao quản trị xuất hiện từ lâu nhưng quản trị học đến đầu thế kỷ XX mới hình thành và phát triển? (1,5 điểm). Câu 2: Theo Anh – Chị trong thế kỷ XXI các kỹ năng quản trị có gì thay đổi so với thế kỷ XX? (1,5 điểm). 5 Câu 3: Nêu những tư tưởng quản trị cơ bản của ông TAYLOR, các tư tưởng đó có ý nghĩa gì trong quản trị doanh nhiệp ở nước rta hiện nay? (2 điểm). II- BÀI TẬP GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG QUẢN TRỊ. Nếu Anh – Chị là lãnh đạo cao nhất một doanh nghiệp, xử lý (làm như thế nào) với các tình huống sau: 1- Khi giải quyết một đòi hỏi về quyền lợi (vật chất) chính đáng của nhân viên? (1 điểm). 2- Khi mình bị sai lầm khuyết điểm? (1 điểm). 3- Khi làm việc với cấp trên là một người thiếu năng lực? (1 điểm). 4- Khi cấp dưới dở quẻ, làm mình làm mẩy? (1 điểm). 5- Khi thương lượng, đàm phán về vấn đề liên quan đến sản xuất và kinh doanh với một người nước ngoài - người Nhật bản? (1 điểm). 6 TP. Hồ Chí Minh, ngày 20/07/2000 GV ra đề VÕ VĂN HIỂN
Tài liệu liên quan